728 x 90

تظاهرات مردم زاهدان با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و شاهزاده، آقازاده قدغن

شاهزاده، آقازاده قدغن
شاهزاده، آقازاده قدغن

- تظاهرات مردم زاهدان با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

-تراکت‌های شاهزاده، آقازاده قدغن در تظاهرات

-تراکت‌های طناب دار جلاد برگردن دماوند دیگر اثر ندارد

-تظاهرات مردم با شعارهای قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

-تظاهرات با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر بسیجی، مرگ بر سپاهی

-تراکت ولایت وکالت دو روی یک سکه

 

 

زاهدان - شعار مردم دلیر - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۱۴بهمن

 

زاهدان - شعار جوانان دلیر در تظاهرات - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۱۴بهمن

 

زاهدان - جوانان دلیر شعار می‌دهند می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت ۱۴بهمن

 

زاهدان - تظاهرات گسترده مردمی با شعار قسم به خون یاران ایستاده‌ائیم تا پایان - ۱۴بهمن

 

زاهدان - شروع تظاهرات مردم غیور این شهر با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای - ۱۴بهمن

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bbdf0be1-103e-41fb-b09e-eaad5fd322c1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات