728 x 90

تظاهرات در شهرهای مختلف عراق

تظاهرات  در عراق
تظاهرات در عراق

قیام‌کنندگان عراقی در بابل با برگزاری تظاهرات بر محاکمه آمران و عاملان کشتار تظاهر کنندگان و برکناری استاندار فاسد و وابسته به رژیم ایران تأکید کردند. نیروهای سرکوبگر ضدشورش با حمله به تظاهر کنندگان تعدادی از آنها از جمله دکتر ضرغام ماجد یکی از فعالان قیام را دستگیر کردند. جوانان شورشی با آتش زدن لاستیک و بستن خیابان‌ها و گسترش تظاهرات به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند.

جوانان شورشی در میدان تحریر بغداد، در ناصریه، کربلا و واسط بر آزادی فوری دکتر ضرغام ماجد و سایر دستگیر شدگان تأکید کردند.

الرافدین، تویتر ثورهٔ العشرین:

  • جوانان شورشی بابل با آتش زدن لاستیک و بستن خیابان‌ها و گسترش تظاهرات به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند.

  • جوانان شورشی در کربلا بر آزادی فوری دکتر ضرغام ماجد و سایر دستگیر شدگان تأکید کردند.

-

  • جوانان شورشی در ناصریه بر آزادی فوری دکتر ضرغام ماجد و سایر دستگیر شدگان تأکید کردند.

  • جوانان شورشی در واسط بر آزادی فوری دکتر ضرغام ماجد و سایر دستگیر شدگان تأکید کردند.

  • جوانان شورشی در بغداد بر آزادی فوری دکتر ضرغام ماجد و سایر دستگیر شدگان تأکید کردند.