728 x 90

پنجمین روز قیام سراسری در تهران و دهها شهر دیگر با انهدام خودروها و موتورهای نیروهای سرکوبگر

اعتراضات سراسری به قتل وحشتناک مهسا امینی
اعتراضات سراسری به قتل وحشتناک مهسا امینی

توئیت خانم مریم رجوی

 

در پنجمین روز اعتراضات سراسری عصر روز سه‌شنبه ۲۹شهریور مردم و جوانان بپاخاسته در شهرهای اراک، ایلام، تهران، مشهد، مریوان، تبریز، کرمانشاه، قزوین، کرمان، قم و همدان و ... به خیابانها آمدند و شعارهایی علیه حکومت آخوندی سردادند.

مردم معترض در تهران در بلوار کشاورز با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات خود را شروع کردند.
در اراک جوانان و معترضان خودروی نیروی انتظامی را فراری دادند.
در همدان مردم شعار خامنه‌ای قاتله حکومتش باطله- ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما سر دادند.
در کرمانشاه مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابانها آمدند.
در ایلام مردم و جوانان شعار ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما و توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه سر دادند.
در مریوان جوانان شورشی شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

در قزوین مردم و جوانان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
جوانان تبریز با شعار بیشرف بیشرف و میکشم میکشم هر آنکه خواهرم کشت به خیابانها آمدند. در تبریز مردم با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند.
در همدان جمعیت زیادی از مردم شعار ننگ ما ننگ ما پلیس الدنگ ما سر دادند.
در اراک مردم و جوانان از سطل زباله برای بستن مسیر نیروهای سرکوبگر استفاده کردند.

در این صفحه گزارشات و تصاویر این تظاهرات سراسری را دنبال کنید.

 

تهران - پل کریم‌خان - جوانان دلیر یک بسیجی خامنه‌ای را بشدت گوشمالی دادند - ۲۹شهریور

مشهد - مردم در حالیکه شعار می‌دهند جنگ جنگ تا پیروزی موتور سرکوبگران را آتش می‌زنند

 

دفاع مشروع مردم مشهد

 

جوانان دلیر مشهد خودرو نیروهای سرکوبگر را واژگون کرده و نفرات را گوشمالی دادند - ۲۹شهریور

 

فلکه اول فردیس جوانان فردیس با سطلهای زباله و نرده‌های کنار جاده منطقه را بسته‌اند ۲۹ شهریور

تبریز-تسخیر خیابانهای تبریز توسط جوانان شورشی-۲۹ شهریور

رشت - جوانان دلیر مأموران سرکوبگر خامنه‌ای را به شدت گوشمالی دادند - ۲۹شهریور

کرمانشاه - جوانان کرمانشاهی شعار می‌دهند: این آخرین پیامه، هدف کل نظامه - ۲۹شهریور

 ساری - به آتش کشیدن بنر خمینی و خامنه‌ای در ساری- ۲۹ شهریور 

تهران -صحنه کتک زدن یک بانوی هموطن توسط یک مزدور بسیجی  و دفاع دیگر هموطنان و گوشمالی این جیره خوار-۲۹ شهریور

گوهردشت کرج - «توپ تانک‌ فشفه آخوند باید گم بشه-۲۹ شهریور 

سنندج درگیری خیابانی بین جوانان و نیروهای سرکوبگر-۲۹ شهریور

تهران خیابان کریم‌خان - به آتش کشیدن موتور نیروهای سرکوبگر توسط جوانان تهرانی - ۲۹شهریور

اردبیل - تظاهرات مردمی در اعتراض به قتل مهسا امینی - ۲۹شهریور

مشهد - به آتش کشیدن دو خودرو نیروهای سرکوبگر در برابر دادگستری این شهر - ۲۹شهریور

شیراز  - گوشمالی یک بسیجی  توسط جوانان خشمگین شیراز -۲۹ شهریور 

کرمانشاه - جوانان کرمانشاهی با شعار مرگ بر خامنه‌ای به اداره تعزیرات حکومتی رژیم حمله کرده و آن را سنگباران کردند - ۲۹شهریور

کیش- میدان ساحل روبروی مجتمع تجاری زیتون-۲۹ شهریور 

زنجان - جوانان دلیر نیروهای سرکوبگر را بشدت گوشمالی دادند - ۲۹شهریور

ارومیه - جوانان دلیر خیابانها را تسخیر کرده و به آتش کشیدند - ۲۹شهریور

مشهد - زنان آزاده دو خودروی نیروهای سرکوبگر را به آتش کشیدند - ۲۹شهریور

رفسنجان - تظاهرات مردمی با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۲۹شهریور

شیراز -معالی آباد - مردم شعار می‌دهند خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیرخاک - ۲۹شهریور

مشهد - تظاهر کنندگان خودروهای نیروهای سرکوبگر را به آتش می‌کشند - ۲۹شهریور

تهران -  امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه تهران- ۲۹ شهریور 

 اصفهان -خیزش مجدد اعتراضی در اصفهان اطراف سی‌و‌سه‌پل-۲۹ شهریور 

 

تهران - تظاهرات بزرگ جوانان با شعار توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه - ۲۹شهریور

 

فردیس کرج  - جوانان دلیر خیابانها را آتش زده و به تصرف خود درآورده اند - ۲۹شهریور

 

شیراز - تظاهرات مردمی در اعتراض به قتل مهسا امینی - ۲۹شهریور

 

سبزوار - تظاهرات مردمی با جلوداری زنان آزاده با شعار می‌کشم هرآنکه خواهرم کشت - ۲۹شهریور

 

همدان - به آتش کشیدن کانکس نیروهای سرکوبگر انتظامی توسط جوانان دلیر این شهر - ۲۹شهریور

 

قزوین به‌آتش گشیدن ماشین گشت ارشاد و نیروی انتظامی توسط جوانان قزوین

 

جوانان کرمانشاه با آتش زدن خیابانها منطقه را به تصرف خود درآوردند - ۲۹شهریور

 

قزوین - کتک خوردن مأموران سرکوبگر انتظامی بدست جوانان دلیر قزوین - ۲۹شهریور

 

رشت - به آتش کشیدن خودرو نیروهای سرکوبگر توسط مردم - ۲۹شهریور

 

قزوین - مردم ماشین گشت ارشاد را منهدم کردند - ۲۹شهریور

 

 

تظاهرات مردم بندرعباس در اعتراض به قتل مهسا امینی - ۲۹شهریور

 

تظاهرات مردم قم و گوشمالی یک بسیجی در تظاهرات توسط مردم -۲۹ شهریور

 

تظاهرات مردم سنندج با شعار می‌کشم هرآنکه خواهرم کشت - ۲۹شهریور

 

کرمانشاه - تظاهرات مردمی با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای - ۲۹شهریور

 

مردم تبریز ضمن تظاهرات مردمی شعار می‌دهند، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه - ۲۹شهریور

 

 خیزش مردم تبریز چهارراه شهناز تظاهرات مردمی با شعار مرگ بر دیکتاتور-۲۹ شهریور 

 

خیزش مردم قزوین با شعار مرگ بر دیکتاتور -۲۹ شهریور 

 

خیزش مردم تهران  با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر -۲۹ شهریور 

 

کرمانشاه - مرگ بر دیکتاتور -۲۹ شهریور 

 

 همدان  با شعار ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما-۲۹ شهریور 

 

ایلام با شعار ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما-۲۹ شهریور 

 

تبریز میکشم میکشم هر انکه خواهرم کشت-۲۹ شهریور 

 

مشهد - تظاهرات مردم  مشهد -۲۹ شهریور 

 

اراک- فراری دادن ماموران سرکوبگر انتظامی - ۲۹ شهریور

 

ایلام - تظاهرات مردم با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه- ۲۹شهریور

 

مشهد - اعتراضات مردم به‌قتل مهسا امینی ۲۹شهریور

 

ایلام - تظاهرات مردم ایلام با شعار مرگ بر خامنه‌ای -۲۹ شهریور 

 

اراک - تظاهرات مردم اراک در اعتراض به‌قتل مهسا امینی با شعار می‌کشم می‌کشم هر آنکه خواهرم کشت -۲۹ شهریور 

 

تبریز - تجمع مردم تبریز به‌قتل مهسا امنیی - ۲۹شهریور

 

 مریوان - تجمع مردم مریوان علیه قتل مهسا امینی با شعار مرگ بر دیکتاتور 

 

تجمع  مردم تهران در بلوار کشاورز با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۲۹شهریور

 

ویدیو دیگری از تجمع اعتراضی در بازار تهران  علیه قتل مهسا امینی - ۲۹ شهریور«  بازاری با غیرت حمایت حمایت »

 

آغاز اعتراضات در بازار تهران به قتل مهسا امینی- سه شنبه ۲۹ شهریور 

 

دومین روز اعتصاب بوکان در اعتراض به قتل مهسا امینی -۲۹ شهریور

 

 

دومین روز اعتصاب بانه در اعتراض به قتل مهسا امینی -۲۹ شهریور

 

تهران - جوانان شعار می‌دهند، وای به روزی که مسلح شویم - ۲۸شهریور

 

تهران - حمله جوانان شورشگر به گشتهای نیروهای سرکوبگر رژیم ۲۸شهریور

 

پاوه - دومین روز  اعتصاب عمومی - ۲۹ شهریور 

-پاوه - دومین روز اعتصاب عمومی - ۲۹ شهریور

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/03adf30a-ba59-449f-ba80-676dfba26295"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات