728 x 90

قیام ایران – شماره ۲۴

تظاهرات و درگیری در مناطق مختلف تهران و اصفهان و خرمشهر و شیراز در پنجمین روز قیام

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

تا آخرین ساعات پنجمین روز قیام، تظاهرات و درگیری در تهران و بسیاری از شهرهای ایران جریان دارد.

در تهران، درگیری بین مردم و نیروی سرکوبگر انتظامی و مزدوران لباس‌شخصیها در بازار دوم نازی آباد و چهارراه کوکاکولا (پیروزی) در جریان است.

در پاکدشت تهران، مردم در خیابان‌ها هستند و رژیم گله‌های مزدوران سرکوبگر را به محل اعزام کرده است. شهر حالت جنگی به خود گرفته است

در تهران در نارمک، درگیریهای گسترده‌ای در جریان است و نیروهای سرکوبگر برای متفرق کردن مردم مبادرت به شلیک هوایی کرده‌اند.

در اصفهان در ساعت ۲۰به وقت محلی درگیریهای شدیدی بین جوانان و مزدوران انتظامی درگرفت که هنوز هم ادامه دارد. جوانان با تاکتیک جنگ و گریز با گله‌های پاسداران مقابله می‌کنند.

در خرمشهر امروز درگیری بود و سه خودروی انتظامی توسط جوانان به آتش کشیده شد.

در برخی مناطق شیراز، پاسداران به خانه‌های مردم مراجعه کرده و فرزندان آنها، حتی کودکان ۱۲ساله، را با خود می‌برند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸آبان ۱۳۹۸(۱۹نوامبر ۲۰۱۹)