728 x 90

تظاهرات در تهران و کازرون / جنگ و گریز در خیابان انقلاب تهران + فیلم - ۱۴مرداد۹۷

تظاهرات مردم کازرون - ۱۴مرداد۹۷
تظاهرات مردم کازرون - ۱۴مرداد۹۷

 

جوانان در خیابان انقلاب تهران مشغول جنگ و گریز با مأموران ضدشورش شدند.‎

جوانان قیام آفرین سطلهای زباله را در خیابان انقلاب به آتش کشیدند و کوکتل زدند


در تهران جوانان در خیابان کارگر جنوبی و در تئاتر شهر تظاهرات کردند

مردم کازرون در میدان شهدای این شهر تظاهرات کردند
جوانان قیام آفرین کازرون علیه سران حکومت آخوندی شعار دادند

این خبر به روز می‌شود.

 

۲۲۱۵: گزارش خبرنگار سیمای آزادی از تظاهرات مردم و جوانان قیامی در خیابان کارگر جنوبی در تهران  بعد از اینکه مردم و جوانان تظاهرات کننده در خیابان کارگر جنوبی تظاهرات کردند. الان خودروهای یگانهای ضدشورش آمدهاند. نیروهای وحشی به مردم حمله کردند. مردم و جوانان سطل زباله را در خیابانها آتش زدند.

ولی از این به بعد جواب مردم و جوانان تظاهرات کننده  به وحشیهای تروریست جمهوری اسلامی این  است: مشت در برابر مشت، آتش جواب آتش، حمله جواب حمله - گزارشگر سیمای آزادی ۱۴مرداد -تهران(کلیپ خبرنگار سیمای آزادی)

 

۲۱۴۰: در تهران در تئاتر شهر جوانان برای چندمین شب متوالی تظاهرات کردند. ‎

تظاهر کنندگان کازرون شعار می‌دادند:‎

کازرونی بسه دیگه غیرتتو نشون بده،

اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا

 گرانی تورم بلای جان مردم، مرگ بر گرانی

 

۲۱۱۰: تصاویری از تظاهرات کازرون 

تظاهرات کازرون - ۱۴مرداد۹۷

تظاهرات کازرون - ۱۴مرداد۹۷

تظاهرات کازرون - ۱۴مرداد۹۷

تظاهرات کازرون - ۱۴مرداد۹۷

 

۲۱۰۰: تظاهرات تهران - آتش زدن منبع زباله در خیابان انقلاب تهران

 

۲۰۵۵: جوانان قیام آفرین سطلهای زباله را در خیابان انقلاب آتش زدند و به مقابله با مزدوران می‌پرازند.

۲۰۵۰: جوانان در خیابان انقلاب تهران در حال جنگ و گریز با مأموران ضدشورش هستند.

ساعت ۲۰۴۵: تظاهرات کازرون - کازرون به تظاهرات پیوست. 

 

ساعت ۲۰۴۰: تظاهرات تهران - خیابان کارگر جنوبی