728 x 90

تظاهرات و راهپیمایی در پاریس، حمایت از قیام سراسری مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در پاریس
تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در پاریس

گرامی‌داشت شهیدان قیام

همبسگی با جوانان قیام‌آفرین در شهرهای مختلف

فراخوان به اعزام هیأت تحقیق بین‌المللی به زندانهای ایران

روز دوشنبه۱۱آذر پاریس شاهد گردهمایی و تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران بود که نمایندگان مجلس ملی فرانسه، شهرداران و منتخبان و شخصیتهای فرانسوی و مدافعان حقوق‌بشر شرکت داشتند و سخنرانی کردند.

تظاهرکنندگان پس از گردهمایی در میدان تروکادرو در خیابانهای مرکزی پاریس به راهپیمایی پرداختند و ضمن حمایت از قیام سراسری مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی، از جامعه جهانی خواهان محکومیت قاطع سرکوب و کشتار قیام‌کنندگان در ایران، اقدام فوری برای آزادی دستگیر‌شدگان ق و اعزام یک هیأت تحقیق بین‌المللی به زندانهای ایران و برای ممانعت از جنایات رژیم وحشی آخوندها شدند. آنان تأکید کردند کشتار تظاهرکنندگان توسط فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است. و سران رژیم به‌خاطر این جنایت باید محاکمه شوند.» تظاهرکنندگان تأکید کردند سکوت و بی‌عملی در برابر جنایات علیه بشریت، آخوندها را تشویق می‌کند که به این بیرحمیها ادامه دهند.»

 

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت طی پیامی خطاب به شرکت‌کنندگان در این تظاهرات گفت «خونهای بیش از ۶۰۰جوان شورشگر، صدای ده‌هزار جوان دستگیر شده از شکنجه‌گاههای خامنه‌ای و فریاد یک خلق عاصی از تمام ایران جهان را به‌ایستادگی در برابر فاشیسم دینی فرامی‌خواند. خروش‌ آنها این است که ما در بیش از ۱۸۷شهر زمین را زیر پای حاکمیت پوسیده آخوندها به‌لرزه درآوردیم. می‌گویند: ما با پرداخت بهایی بس سنگین اثبات کردیم که راهی‌ جز سرنگونی در برابر آخوندها باقی نمانده است.

خانم رجوی افزود «این آزمایشی برای جامعه جهانی است که در کنار مردم ایران و قیام ایران قرار گیرد و کشتار و جنایت علیه بشریت در سرکوب قیام یک ملت به‌پاخاسته را محکوم کند. قیام آبانماه نشان داد که نه رژیم توان آن را دارد که سیل خروشان اعتراض و عصیان اجتماعی را مهار کند، نه جامعه ایران از پا می‌نشیند. اوضاع دیگر به‌ گذشته بر نمی‌گردد.

 

نمایندگان مجلس ملی فرانسه، هیأتی از شهرداران مناطق مختلف و شخصیتهای سیاسی فرانسوی، نمایندگان سازمانهای مدافع حقوق‌بشر، و فعالان حقوق‌بشر و حقوق زنان از سراسر فرانسه در این تظاهرات سخنرانی و حمایت خود را از اهداف تظاهرات و خواست مردم ایران برای استقرار دموکراسی ابراز کردند.

 

خانم میشل دووکولور نماینده مجلس ملی فرانسه و رئیس مشترک کمیته پارلمانی ایران آزاد در مجلس ملی فرانسه، همبستگی خود را با قیام مردم ایران ابراز کرد و بر ضرورت حمایت از مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت و هم‌چنین برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران تأکید کرد.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی در حالیکه عکسهای شماری از شهیدان قیام سراسری مردم ایران را در دست داشتند خاطره بیش از ۶۰۰شهید این قیام را گرامی داشتند و بر ادامه راه آنان تا تحقق آزادی در ایران‌زمین تأکید کردند.

 

در پایان این گردهمایی، شرکت‌کنندگان در حالکیه عکسهای شهیدان قیام و پرچمها ایران را با خود حمل می‌کردند در خیابانهای پاریس به راهپیمایی پرداختند و صدای مردم به جان آمده و جوانان شورشگر را به گوش جهانیان رساندند.

 

تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در پاریس

توئیت مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت در حمایت از تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در پشتیبانی از قیام سراسری مردم ایران در پاریس

 

حمایت مریم رجوی از تظاهرات ایرانیان آزاده در پاریس

 

 

 

 

 

 

 خانم میشل دو وکولور رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در فرانسه خواستار حمایت از قیام سراسری مردم ایران شد.


 خانم مهناز سلیمیان: اتحادیه اروپا باید مماشات با رژیم ایران را متوقف کند. نباید به رژیم ایران امتیاز داد. اتحادیه اروپا باید ماشه تحریمها در شورای امنیت علیه رژیم آخوندی را بچکاند. ما از فرانسه میخواهیم رهبری یک ابتکار عمل اروپایی برای تحقیق از شکنجه گاههای رژیم آخوندی را برعهده گیرد.

 

مهدی سامع: مردم ایران رژیم استبداد مذهبی با همه دسته بندیها و باندهای درونی آن را برنمیتابند و خواستار سرنگونی این نظام جهل و جنایت هستند. بحران و شرایط انقلابی وارد مرحله جدیدی شده است. جامعه برای تغییر بنیادی این شرایط بپا خاسته است. قیام با وجود سرکوب وحشیانه با قدرت به پیش میرود. مسئله کسب آزادی حق و وظیفه مردم ایران است.

 

 آغاز تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در پاریس  
 ایرانیان آزده در پاریس درحمایت از قیام سراسری مردم ایران دست به تظاهرات زدند.
 

 

تظاهرات بزرگ ایرانیان در پاریس و در حمایت از قیام

تظاهرات بزرگ ایرانیان در پاریس و در حمایت از قیام

 

تظاهرات بزرگ ایرانیان در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در پاریس

تظاهرات بزرگ ایرانیان در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در پاریس

 

 تظاهرات بزرگ ایرانیان در حمایت از قیام در پاریس

تظاهرات بزرگ ایرانیان در حمایت از قیام در پاریس

 

تظاهرات بزرگ ایرانیان در حمایت از قیام در پاریس

تظاهرات بزرگ ایرانیان در حمایت از قیام در پاریس

 

تظاهرات بزرگ ایرانیان در حمایت از قیام در پاریس

تظاهرات بزرگ ایرانیان در حمایت از قیام در پاریس

تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در پاریس

تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در پاریس

تظاهرات بزرگ ایرانیان حمایت از قیام در پاریس

تظاهرات بزرگ ایرانیان در حمایت از قیام در پاریس

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات