728 x 90

تظاهرات ایرانیان در ژنو مقابل شورای حقوق بشر / محکومیت نقض حقوق بشر توسط حکومت آخوندی + فیلم و عکس

همزمان با چهلمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد در ژنو ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها تظاهراتی مقابل مقر ملل ‌متحد برگزار کردند.
تظاهرکنندگان خواستار محکومیت نقض حقوق‌بشر توسط حکومت آخوندی به‌ویژه قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی با فرمان خمینی در سال ۶۷ و ارجاع پرونده جنایات رژیم رکورد دار اعدام در جهان به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سران رژیم و دست‌اندرکاران جنایت علیه بشریت در جریان قتل‌عام ۶۷ شدند.
در شرایطی که با استعفای جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی سخنرانی وی در اجلاس شورای حقوق‌بشر لغو شده بود هموطنان شرکت‌کننده در تظاهرات ژنو خواستار اخراج نمایندگان دیکتاتوری حاکم بر میهن از ارگانهای سازمان ملل و سپردن کرسی‌های ایران به نمایندگان واقعی مردم ایران یعنی مقاومت ایران شدند.

 

۱۶۵۰: تظاهرات ایرانیان مقابل شورای حقوق بشر - ژنو - زندانی سیاسی آزاد باید گردد

۱۶۳۰: ژنو - سخنرانی خانم  دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان

خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان در تظاهرات امروز ژنو خواستار محکوم کردن نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران و به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت ایران برای آزادی شد. وی گفت جامعه جهانی مسئولیت دارد که از قیامهای مردم ایران حمایت کند. خانم دولت تأکید کرد شورای حقوق بشر جای قاتلان و جلادان نیست.

۱۶۰۰: تظاهرات ایرانیان در محکومیت نقض حقوق بشر مقابل شورای حقوق بشر در ژنو

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

 

 

۱۵۳۰: تظاهرات ایرانیان آزاده در ژنو:

 

۱۵۱۳: تصاویری از تظاهرات ایرانیان آزاده مقابل شورای  حقوق  بشر در محکومیت نقض حقوق بشر

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات ایرانیان در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

 

۱۵۰۵: تظاهرات ایرانیان آزاده مقابل شورای حقوق بشر

 

 

۱۴۵۵: تصاویری از تظاهرات ایرانیان آزاده در ژنو علیه نقض حقوق بشر در ایران توسط  رژیم آخوندی

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

تظاهرات در ژنو -محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

 

 

۱۴۵۰: تظاهرات  ایرانیان در ژنو سوئیس علیه نقض حقوق بشر رژیم ایران 

 

۱۴۳۰:فیلمی از تظاهرات ایرانیان آزاده در ژ‌نو 

نمایندگان ایالتی پارلمان ژنو و شخصیتهای حقوقی و اجتماعی سوئیس در این تظاهرات شرکت دارند

تظاهر کنندگان ژنو خواهان آن هستند که نباید نماینده حکومت قاتلان را به شورای حقوق‌بشر راه داد. این اهانت به حقوق‌بشر است.

آنها خواستار محکومیت نقض فاحش حقوق‌بشر و دستگیری و اعدام و شکنجه در ایران هستند.

تظاهر کنندگان ژنو خواستار آن هستند که آمران و عاملان قتل‌عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شده در سال ۶۷ به دست عدالت سپرده شوند.

تظاهرکنندگان همچنین حمایت خود را از قیام مردم ایران و شورای ملی مقاومت به‌عنوان تنها آلترناتیو دموکراتیک رژیم ابراز می کنند.