728 x 90

تصویری از قضاییه جلادان به روایت نزدیکان دجال

خلخالی
خلخالی

آش قضاییه جلادان آن‌چنان شور است که هرازگاهی صدای خودشان را هم در می‌آورد!

اخیراً «ابوالفضل توکلی بینا» یکی از نزدیکان خمینی دجال نکات جالبی از قاضی محبوب خمینی (خلخالی) لو داد که گرچه از نظر خبری جالب است اما درک عمق توحش نهفته در آن مو بر تن هر شنونده‌ای سیخ می‌کند!

قضیه از این قرار است که در جریان جدال باندهای درونی رژیم، «ابوالفضل توکلی بینا» از نزدیکان خمینی دجال در اعترافی دیرهنگام درباره اعدام‌های فله‌ای رژیم در سال‌های اول انقلاب گفت:

«برای این‌که نشان دهیم خلخالی در صدور حکم اعدام دقت ندارد، حکم اعدام خود خلخالی را هم در برگه‌ای نوشتیم و لای برگه‌های دیگر گذاشتیم و به خودش دادیم، خلخالی آن را هم امضا کرد! (یعنی خلخالی بدون این‌که برگه‌ها را بخواند، همه را از جمله حکم اعدام خودش را هم امضا کرده بود!) وی افزوده است:

«رفتیم و همین حکم اعدام امضا شده خودش را نشان بهشتی دادیم و گفتیم ببینید او (یعنی خلخالی) چگونه کیلویی عمل می‌کند که حتی حکم اعدام خودش را هم ندیده امضا کرده است!».

و البته همه ایرانی‌ها می‌دانند که امثال خلخالی در این نظام کم نبوده و اکنون هم کم نیست! از لاجوردی معدوم و گیلانی و قاضی مرتضوی و صلواتی و مقیسه و تمامی دیگر قضات شرع آخوندها که سال‌های سال است هزار هزار و سی هزار سی هزار حکم اعدام فرزندان مردم ایران را صادر می‌کنند تا روزی که خود در برابر دادگاه مردم ایران قرار گیرند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5ee94a0e-c014-4eeb-b05d-15b1201da7de"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات