728 x 90

تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس ارتجاع

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

اعضای مجلس ارتجاع در جلسه علنی امروز کلیات طرح دوفوریتی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را با ۲۵۱رأی موافق و با شعار مرگ بر آمریکا به‌تصویب رساندند.

پاسدار قالیباف پس از تصویب این طرح مدعی شد: مجلس با تصویب کلیات این طرح این پیغام را به‌دشمنان داد که بازی یک طرفه به‌پایان رسیده است . (‌خانه ملت ۱۱آذر)