728 x 90

تصویب قطعنامه در پارلمان آلمان در مورد پانزدهمین گزارش حقوق‌بشر دولت فدرال

پارلمان آلمان
پارلمان آلمان

پتر هایت نماینده پارلمان آلمان از حزب دمکراتهای آزاد

در ایران تقریباً هر شش ساعت یک نفر اعدام می‌شود

سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و باید در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد

هدف سیاست خارجی آلمان و اروپا باید تغییر رژیم باشد

پارلمان آلمان قطعنامه‌یی در مورد پانزدهمین گزارش حقوق‌بشر از سوی دولت فدرال را به تصویب رساند.

وزیر خارجه آلمان آنالنا بربوک در قسمتی از صحبت‌های خود در پارلمان گفت حقوق‌بشر در نقاط دیگر جهان پایمال می‌شود وی از جمله از ایران نام برد، کشوری که مردان و زنان برای آزادی و حق تعیین زندگی خود دفاع می‌کنند.

در پانزدهمین گزارش دولت فدرال آلمان درباره حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها آمده است: در ایران به نسبت جمعیت در این حکومت بیشترین میزان اعدام در سطح جهان انجام می‌شود و این روند هم‌چنان رو به افزایش است. سال گذشته، در زمان وقوع جرم افرادی که زیر سن قانونی بودند اعدام شدند. سیستم قضایی نه مستقل است و نه شفاف. دستگیریهای خودسرانه، اعترافات اجباری و فشار بر اعضای خانواده اغلب صورت می‌گیرد. اعتراضات با خشونت سرکوب می‌شود. اعتراضاتی که در اواسط سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد.

در ادامه قطعنامه آمده است: دولت آلمان سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرده است. دولت آلمان بر اعمال تحریم‌های جدید در اتحادیه اروپا علیه کسانی که مسئول سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران هستند، تأکید می‌کند.

در مورد عدم اجرای تعهدات حقوق‌بشر، رژیم ایران پنج سند از ۹سند کلیدی حقوق‌بشر (شامل کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق زنان و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه) را تصویب کرده است، اما به تعهدات خود عمل نمی‌کند. به همین دلیل است که دولت فدرال از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران حمایت می‌کند.

پتر هایت، نماینده پارلمان آلمان از حزب دمکراتهای آزاد در سخنان خود در اجلاس پارلمان آلمان گفت: رژیم ایران تمام خاورمیانه را متزلزل کرده است. این رژیم مسئول بی‌ثبات‌سازی و نقض آشکار حقوق‌بشر است. ما دمکراتهای آزاد به‌وضوح در کنار آزادیخواهان ایرانی هستیم و به عقیده ما، باید اقدامات سخت‌تری علیه رژیم ایران انجام داد. سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و باید در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد. همه اعضای سپاه پاسداران، از جمله شبه‌نظامیان بسیج و همه سازمانهای سرویس مخفی رژیم ایران و هم‌چنین همه اعضای مجلس رژیم ایران که به مجازات اعدام رأی دادند، باید تحریم شوند. باید در آلمان برای سپاه پاسداران رژیم ایران ممنوعیت فعالیت اعلام شود. افراد غیرآلمانی که سرکوب و تعقیب دیگران توسط رژیم ایران را تسهیل می‌کنند، باید آلمان را ترک کنند. پیشبرد مذاکره با این رژیم بیهوده است. هدف سیاست خارجی آلمان و اروپا نباید حمایت از رژیم بلکه باید تغییر رژیم باشد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d3ce7ac4-62fb-4556-a3e4-22a3363799fc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات