728 x 90

تصویب شصت و هفتمین قطعنامه ملل ‌متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

تصویب شصت و هفتمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران

مریم رجوی: زمان حسابرسی از سردمداران رژیم آخوندی به‌خاطر جنایت ادامه‌دار علیه بشریت مانند کشتار قیام آبان و قتل‌عام زندان سیاسی در سال۶۷ فرا رسیده است.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و هفتمین قطعنامهٔ ملل متحد مبنی بر محکومیت نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران گفت مسئولان اکثر جنایاتی که در این قطعنامه به آن اشاره شده است همان کسانی هستند که قیام سراسری آبان ماه گذشته را به خاک و خون کشیده و حداقل ۱۵۰۰تن از جوانان را به‌شهادت رساندند و چهار هزار تن را مجروح و ۱۲هزار نفر را دستگیر کردند. همانهایی که از چهار دهه پیش مستمراً به جنایت علیه بشریت و به‌خصوص قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ اشتغال داشته‌اند.

این قطعنامه که با ۷۹رأی مثبت به تصویب رسید، از «تعداد زیاد هشدار دهنده اعمال و اجرای مجازات اعدام... در نقض تعهدات بین‌المللی، از جمله اعدام‌هایی که علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری و یا جرایمی که به‌عنوان جدی‌ترین جنایات شناخته نمی‌شوند، از جمله جرائمی که بیش از حد گسترده یا مبهم تعریف شده‌اند... و با نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته‌اند»، «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی که مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه... و استفاده از شکنجه برای اعتراف‌گیری مانند پرونده نوید افکاری و دیگران و موارد مرگ مشکوک در بازداشت و هم‌چنین تخلفات دیرینه مربوط به قضاییه و سرویسهای امنیتی ایران، از جمله ناپدیدشدنهای اجباری و اعدامهای غیرقانونی»، سرکوب «حق آزادی بیان و عقیده، از جمله محدودیتهای گسترده در دسترسی به اینترنت و در زمینه‌های دیجیتال، و حقوق آزادی اجتماعات و تجمعات مسالمت‌آمیز» و «آزار و اذیت، ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر، اعمال «انواع تبعیضها و سایر موارد نقض حقوق‌بشر علیه زنان و دختران در قانون و در عمل» ابراز نگرانی جدی می‌کند.

خانم رجوی افزود، هر چند این قطعنامه بسیاری از وجوه نقض حقوق‌بشر در ایران را در بر نمی‌گیرد، اما تردیدی باقی نمی‌گذارد که این رژیم، در صدر ناقضین حقوق‌بشر در جهان امروز قرار دارد، حقوق بنیادین ملت ایران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب می‌کند و هیچ سنخیتی با قرن بیست و یکم ندارد و می‌باید از جامعه جهانی طرد شده و مصونیت سردمداران جنایتکار آن پایان یابد تا به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

‌رئیس‌جمهور برگزیده شورا تأکید کرد در حالی که یک‌سال از کشتار تظاهر کنندگان بی‌دفاع در آبان سال۹۸ می‌گذرد، سردمداران جنایتکار این رژیم کماکان از ارائه آمار واقعی شهیدان، مجروحان و دستگیر شدگان در وحشت از عواقب داخلی و بین‌المللی آن خودداری نموده و بازداشت شدگان را در زندانهای قرون‌وسطایی تحت شکنجه‌های وحشیانه برای گرفتن اعترافات و مصاحبه‌های اجباری قرار داده‌اند. این جنایت هولناک و قتل‌عام ۳۰هزار زندانی بی‌دفاع در سال۱۳۶۷ که سردمداران فعلی رژیم در آن دست داشته و هم‌چنان از آنها بی‌شرمانه دفاع می‌کنند، بالاترین مصادیق جنایت علیه بشریت هستند. بی‌عملی در قبال جنایت مستمر علیه بشریت توسط رژیم آخوندی زخمی بر وجدان بشریت معاصر است و از این رو تحقیق پیرامون این دو کشتار بزرگ و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی می‌باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸ آبان۱۳۹۹ (۱۸نوامبر۲۰۲۰)