728 x 90

تصویب شصت و ششمین قطعنامه ملل ‌متحد در مورد نقض حقوق‌بشر در ایران / فراخوان مریم رجوی

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

فراخوان خانم رجوی به شورای امنیت برای متوقف کردن نقض فزاینده حقوق‌بشر و جنایت مستمر علیه بشریت توسط رژیم آخوندی

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب قطعنامهٔ ‌ مجمع عمومی ملل ‌متحد در ارتباط با نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران گفت، پس از شصت‌وشش بار محکومیت در ملل متحد، جامعه جهانی باید برای متوقف کردن روند فزاینده نقض حقوق‌بشر و جنایت مستمر علیه بشریت توسط رژیم آخوندی به اقدامات مؤثر مبادرت کند.

 

سکوت و بی‌عملی در قبال جنایات بیشماری که فاشیسم دینی حاکم بر ایران طی چهار دهه گذشته مرتکب شده است، آنرا در استمرار و تشدید جنایاتش علیه بشریت تشجیع کرده است. کشتار بیش از ۱۵۰۰ تن از مردم و جوانان ایران، مجروح کردن ۴هزار تن و دستگیری ۱۲۰۰۰نفر در جریان قیام سراسری مردم ایران در آبانماه گذشته، یکی از هولناک‌ترین جنایتهای بزرگ در قرن بیست‌ویکم است که با هر معیاری جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

 

خانم رجوی تأکید کرد مسئولان کشتار بزرگ ماه گذشته، خامنه‌ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم هستند که در همه جنایات این رژیم از جمله قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند. به مصونیت آنها باید پایان داده شود، شورای امنیت باید جنایات این رژیم از جمله قتل‌عام ۱۳۶۷ و قتل‌عام ۱۳۹۸ را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد تا در برابر عدالت قرار گیرند.

 

وی بار دیگر بر ضرورت تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب توسط ملل ‌متحد برای تحقیق حول کشتار آبانماه و سفر به ایران برای بازدید از زندانها و دستگیر شدگان، تأکید کرد و افزود این رژیم، وحشی‌ترین و متجاوزترین ناقض حقوق‌بشر در جهان امروز است، حقوق بنیادین ملت ایران را در همه وجوه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت فاحشی لگدکوب می‌کند و می‌باید از جامعه جهانی طرد شود.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷آذر ۱۳۹۸(۱۸دسامبر ۲۰۱۹)