728 x 90

به‌آتش کشیدن تصاویر خامنه‌ای و نهادهای حکومتی توسط کانون‌های شورشی - مهر۹۸ + فیلم

گسترش روز‌افزون فعالیت کانون‌های شورشی، بر اندام مزدوران و کارگزارن رژیم ولایت‌فقیه لرزه افکنده و موجب رشد روحیه مقاومت در دل مردم گشته است.

 

گزارشی از فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن:

تهران- سپاه پاسداران-کانون شورشی ۹۲۵-مهر۹۸

اعضای دلیر کانون شورشی ۹۲۵ تهران طی عملیات ضداختناق خود تابلو ورودی یکی از مراکز سرکوب پاسداران خامنه‌ای، موسوم به پایگاه ویژه عملیاتی مالک اشتر، را به آتش کشیدند.

 

 تهران -کانون شورشی ۴۲۳-مهر۹۸

دلیران عضو کانون شورشی ۴۲۳  بنر تصاویر خامنه‌ای جلاد و خمینی دجال را به آتش کشیده قسمتی از شهر را از لوث وجود این نماد حکومت ولایت‌فقیه پاکسازی کردند.

 

 تهران –بسیج ضدمردمی-کانون شورشی ۷۵۲-مهر۹۸

در تهران همچنین ورودی یکی از مراکز بسیج ضدخلقی به آتش کشیده شد. این مرکز که با عنوان پایگاه مقاومت بسیج شهدای جواد‌نیا مشغول سرکوب و جاسوسی علیه مردم است، توسط اعضای بی‌باک کانون شورشی ۷۵۲، به آتش کشیده شد.

 

کرج –بسیج ضدمردمی-کانون شورشی۳۸۲-مهر۹۸

شجاعان عضو کانون شورشی ۳۸۲ کرج، یکی از مراکز سرکوب را آتش زدند. در این عملیات ضداختناق تابلو پایگاه زنان بسیجی مورد حمله قرار گرفت.

 

البرز(مهرشهر) –بسیج ضدمردمی-کانون شورشی۴۰۵-مهر۹۸

اعضای دلیر کانون شورشی ۴۰۵، یکی از مراکز بسیج ضدمردمی در مهرشهر (البرز) را مورد حمله قرار داده و تابلوی ورودی آنرا به آتش کشیدند.

 

مازنداران(نوشهر)-کانون شورشی۱۰۹-مهر۹۸

در نوشهر (مازندران) اعضای شجاع کانون شورشی ۱۰۹ بنر بزرگ خامنه‌ای ملعون و ورودی یکی از پایگاههای بسیج ضدمردمی را طی عملیات شب شکنانه خود آتش زدند. این عملیات انقلابی با پرتاب مواد آتشزا انجام گرفت.

 

کرج-کانون شورشی ۷۴۰-مهر۹۸

اعضای کانون شورشی ۷۴۰  طی عملیات ضداختناق خود که در کرج انجام گرفت، یک بیلبرد وزارت اطلاعات بدنام آخوندی را به آتش کشیده، بخشی از شهر را از نمادهای دیکتاتوری مذهبی پاکسازی کردند.

 

کرج –مرکز چپاول-کانون شورشی۷۵۲-مهر۹۸

پلاکارد یکی از مراکز چپاول آخوندی موسوم به کمیته امداد خمینی (دجال) توسط اعضای بی‌باک کانون شورشی ۷۵۲ کرج به آتش کشیده شد.

 

رودسر-به آتش کشیدن تصویر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع –کانون شورشی ۶۲۶-مهر۹۸

دلیران عضو کانون شورشی ۶۲۶  تصویر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع در رودسر (گیلان) را به آتش کشیده، بخشی از شهر را از نمادهای حکومت آخوندی پاکسازی کردند.