728 x 90

ترس خامنه‌ای از دشمن مسلح و آمادهٔ کار!

شعارهای شبانه در تهران ۲۴شهریور

آخوند قابل - ۲۳شهریور

همت کنید میدان را از دست ضد انقلاب بگیرید!

خامنه‌ای - ۲۰شهریور

مراقب نقشه دشمن باید بود. دشمن نقش داره بله دشمن نقشه داره

تظاهرات جوانان و مردم زاهدان با شعار:

مرگ بر خامنه‌ای

پاسدار رادان فرمانده کل انتظامی - ۲۶مرداد

بایستی آماده باشید غافل نشوید غفلت نکنید!

خامنه‌ای - ۲۰شهریور

اگر شما خواب بودید یک بچه هم می‌توانه به شما ضربه بزنه چه برسد دشمن مسلح و آماده کار

 

جوانان تهران:

ما جوانان ایران‌زمین باید این بار رژیم جنایت‌کار را به زباله‌دان تاریخ منتقل کنیم و این هدف اصلی قیام ۱۴۰۲ است

مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر

تنها ره‌رهایی جنگ مسلحانه

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f8a90565-fe22-43fc-b716-199dd2004d8f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات