728 x 90

تخلیه ۶روستای مرزی به دستور شورای عالی امنیت رژیم

تخلیه ۶روستای مرزی به دستور شورای عالی امنیت رژیم
تخلیه ۶روستای مرزی به دستور شورای عالی امنیت رژیم

رژیم ضدمردمی آخوندها به ساکنان ۶روستای نوار مرزی شهرستان سردشت روز شنبه ۵مهر دستور تخلیه روستاها و جابه‌جایی اجباری از زادگاهشان را داده است. این روستاها عبارتند از: نوکان، هرزنه، گاکی، بردان، گوره شیر و تیت سفلی.

طبق دستور شورای عالی امنیت رژیم ولایت فقیه، ساکنان این روستاها محل زندگی خود را که در حریم قرمز مرزی قرار دارد باید به فوریت ترک کنند.