728 x 90

تحصن بستگان زندانیان محکوم به اعدام مقابل دادگستری رژیم در اصفهان

دادگستری استان اصفهان
دادگستری استان اصفهان

بستگان زندانیان محکوم به اعدام در مقابل دادگستری رژیم در اصفهان جمعه ۱۰مردادتحصن کردند. مأموران جنایتکار نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی در مقابل دادگستری رژیم مستقر هستند.

خاطرنشان می‌شود روز چهارشنبه ۹مرداد نیز بستگان زندانیان محکوم به اعدام که در جریان قیام سال۹۶ دستگیر شده‌اند، در مقابل دادگستری رژیم در اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار مشخص شدن وضعیت فرزندان در بند خود شدند.

-تجمع خانواده‌های اصفهانی جلوی زندان

-تجمع خانواده‌های اصفهانی جلوی زندان