728 x 90

سرود دانشگاه - تقدیم به قیام سراسری مردم ایران

سرود دانشگاه

شانزده آذر، آذرفشان است
از تنش هم‌چنان خون چکان است
شعله، شعله، تازه‌تر کن!
هان خطر کن!
خشم بردار! وقت رزم آمد و دادخواهی
جان ستان از شیخ جراره بر تخت شاهی
شب نپاید
همرهان دست ما حلقه باید
از خیابان جدایی نشاید
مشت دانشگاه پرتوان است
خشم او، خشم او، بی‌امان است
خلق ایران زمین
شد قیام آفرین
با تو شد آتشین
برپا برپا برپا
خون جوانه زد و فردا شد
آن سه قطره کنون دریا شد
خون جوانه زد و فردا شد
آن سه قطره کنون دریا شد

شب نپاید
همرهان دست ما حلقه باید
از خیابان جدایی نشاید
مشت دانشگاه پرتوان است
خشم او، خشم او، بی‌امان است
به پیش به پیش به پیش

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9da8010b-e506-472f-baaa-f2d3903f6eec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات