728 x 90

تحریم ۶نهاد و ۲شخص مرتبط با خطوط کشتیرانی رژیم ایران

وزارت خزانه داری آمریکا
وزارت خزانه داری آمریکا

وزرات خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ۶نهاد و ۲شخص را به‌دلیل نقض تحریم‌های ثانویه علیه رژیم ایران، به‌فهرست تحریم‌ها افزود.

سایت وزارت‌خارجه آمریکا روز ۲۸مهر نوشت: آمریکا تحریم‌هایی را علیه اشخاص چین و هنگ کنگ به‌خاطر فعالیت‌های مرتبط با حمایت از خطوط کشتیرانی رژیم ایران اعمال کرده است.

وزارت‌خارجه آمریکا اعلام کرد: ضمن تحریم ۶نهاد و ۲شخص مرتبط با خطوط کشتیرانی ایران به همه طرفهای ذینفع هشدار می‌دهیم که با معامله با کشتیرانی ایران در معرض تحریم قرار می‌گیرند.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی بیانیه‌یی گفت:

-جامعه بین‌المللی مدتهاست که اذعان دارد که رژیم ایران از خطوط کشتیرانی برای انتقال اقلام تکثیری حساس استفاده می‌کند که در برنامه موشک بالستیک و نظامی استفاده می شوند.

- بنا به قطعنامه ۱۹۲۹ مقرر شده است که در رابطه با تجارت با خطوط کشتیرانی ایران و شعبات وابسته به آن بایستی هوشیار بود که این مقررات با تحریم‌های اسنب بک یا ماشه که الآن در جریان است محقق می‌شود.

- امروز آمریکا ۶نهاد و دو شخص را به‌خاطر فعالیت مرتبط با خطوط کشتیرانی ایران و شعبه حافظ دریا آریا را نامگذاری کرد.

- امروز ما به همه طرفهای ذینفع در سراسر جهان اخطار می‌دهیم که اگر با خطوط کشتیرانی ایران معاملات دارید در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرید.

بیانیه وزیر خارجه آمریکا ۲۸مهر ۹۹:

رژیم ایران از خطوط کشتیرانی‌اش برای انتقال اقلام حساس جهت تکثیر در برنامه موشک بالستیک و نظامی استفاده می‌کند. بنا‌به قطعنامه ۱۹۲۹شورای امنیت مقرر شده در رابطه با تجارت با خطوط کشتیرانی ایران و شعبات وابسته به آن باید هوشیار بود. این مقررات با تحریم‌های مکانیسم ماشه که اکنون در جریان است محقق می‌شود.

امروز آمریکا شش نهاد و دو شخص را به‌خاطر فعالیت مرتبط با خطوط کشتیرانی رژیم ایران و شعبه حمل و نقل حافظ دریا آریا که مرتبط با آن است به‌خاطر اقدام ضدتکثیر شماره ۱۲۴۴ و آزادی ایران لیست‌گذاری کرد.

در ۱۹خرداد ۹۹ وزارت‌خارجه آمریکا شرکت خطوط کشتیرانی رژیم ایران و شعبه مستقر در شانگهای آن به نام شرکت حمل و نقل ای-سیلE-Sail با مسئولیت محدود را لیست‌گذاری کرد.

وزارت‌خارجه هشدار داده بود که هر طرف حساب رژیم ایران که با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی یا ای سیل وارد معامله شود در معرض تحریم قرار می‌گیرد.

از تاریخ لیست‌گذاری دو شرکت فوق‌الذکر، شرکتهای گروه ریچ هولدینگ شانگهای، خطوط حمل و نقل ریچ، حمل و نقل دیلایت، حمل و نقل شس، حمل و نقل نوبل و حمل و نقل سوپریم برای فروش، تأمین و یا انتقال کالا و خدمات که در ارتباط با بخش حمل و نقل رژیم ایران استفاده شد لیست‌گذاری شدند.

اریک چن رئیس اجرایی گروه ریچ هولدینگ شانگهای و هی دانیل رئیس گروه ریچ هولدینگ شانگهای در ارتباط با تحریمهای رژیم ایران لیست‌گذاری می‌شوند.

امروز ما به همه طرفهای ذینفع در سراسر جهان اخطار می‌دهیم  که اگر با خطوط کشتیرانی رژیم ایران معامله دارید در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرید.

وزارت خزانه‌داری آمریکا افراد و نهادهای تحریم شده در رابطه با رژیم ایران را به ترتیب زیر به روز و اعلام کرد:

اشخاص افزوده شده به لیست اوفک:

 • -اریک چن Eric Chen مستقر در شانگهای چین
 • -دانیل هی Daniel He از چین
 • =طالب احمد لقمان از استرالیا
 • نهادهای افزوده شده به لیست اوفک:
 • شرکت کشتیرانی دیلایت Delight -هنگ کنگ
 • شرکت کشتیرانی گری شس Gracious - هنگ کنگ
 • شرکت کشتیرانی نوبل Noble - هنگ کنگ
 • گروه هولدینگ ریچ Holding Reach -هنگ کنگ
 • خطوط کشتیرانی هولدینگ ریچ - هنگ کنگ
 • شرکت کشتیرانی سوپریم Supreme- هنگ کنگ
 • شرکت طالب و پسران در استرالیا