728 x 90

تحریم قاطع و شکست خامنه‌ای در نمایش انتخابات

تلاش و تبلیغات و التماس، تا آخرین لحظه برای کشاندن مردم در نمایش انتخابات جریان داشت.

آخوند علم‌الهدی دوم اسفند ۹۸: «اگر در فامیل‌تان در همسایه‌هایتان کسانی را سراغ دارید که اینها مردد در رأی دادن هستند تکلیف شما این است اونها را از تردید خارج کنید».

خامنه‌ای دوم اسفند ۹۸: «نگذارند آخر شب و آخر وقت همین اول وقت اول روز نیمه اول روز بیایند رأی بدهند».

آخوند نظافت اول اسفند ۹۸: «اصلا صحبت‌های مقام معظم رهبری چند نفر گوش می‌کنند تا آخر»؟

پس از یک ماه تلاش و التماس، تحریم قاطع نمایش انتخابات از جانب مردم ضربه دیگری بود بر ارکان و پیکر پوسیدهٔ نظام ولایت.

این تحریم بی‌سابقه بیانگر استقبال عمومی از شعار «رأی من سرنگونی» و نه بزرگ و تاریخی مردم ایران به نظام پلید ولایت فقیه است.

به گزارش تلویزیون فرانس ۲۴ کاهش مستمر رأی‌دهندگان در ایران خبر بدی برای رژیم است. این رسانه ضمن مصاحبه با تعدادی از ایرانیان نشان داد مردم در فقر و گرسنگی به‌سر می‌برند و دیگر حاضر به تحمل وضعیت موجود نیستند.

صحبت‌های یک هموطن با تلویزیون فرانس ۲۴: «مردم دارند از گشنگی می‌میرند رأی چطوری بدهند مردم راضی نیستند بسه دیگه بابا پدر مردم را در آوردید».

بله! مردم دیگر تحمل نمی‌کنند و اراده کرده‌اند به هر قیمت حق‌شان را از حلقوم جنایت‌کاران دربیاورند.