728 x 90

تحریم عوامل سرکوب قیام در ماهشهر

کشتار در ماهشهر در آبان ۹۸
کشتار در ماهشهر در آبان ۹۸

وزیر خارجه آمریکا در بیانیه دیگری با اشاره به سرکوب قیام آبان ۹۸ و کشتار ۱۴۸غیر نظامی توسط پاسداران جنایتکار در ماهشهر اعلام کرد من سرتیپ سپاه پاسداران حیدر عباس زاده و سرهنگ سپاه رضا پاپی را لیست‌گذاری می‌کنم.

این لیست‌گذاری به‌دلیل دست داشتن آنها در نقض فاحش حقوق‌بشر به‌خاطر فرماندهی عملیاتی است که نفی‌کنندهٔ حق حیات مردم از جمله با سرکوب وحشیانهٔ اعتراضات توسط نیروهای امنیتی در آبان۹۸ در استان خوزستان است وی افزود: کشورهایی که به حمایت از آزادی بیان و تجمع اعتقاد دارند باید نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران را محکوم کنند.