728 x 90

تجمع و اعتراض خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل قوه قضاییه

تجمع و اعتراض خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام
تجمع و اعتراض خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام

امروز چهارشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۲، جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل قوه قضاییه تجمع کردند.
آنان به اجرای حکم عزیزانشان اعتراض داشته و خواهان توقف حکم اعدام آنها هستند.
این جمعیت شامل مادران، همسر و فرزندان زندانیان است و همگی شعار می‌دهند:
اعدام نکنید

-تجمع و اعتراض خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل قوه قضاییه - 0


-تجمع و اعتراض خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/39b5f860-5d83-49d7-a742-48f2d661f50f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات