728 x 90

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در تهران با شعار: فقط تو کشور ما ظالم حمایت میشه + عکس و فیلم

صبح امروز چهارشنبه ۲۵اردیبهشت۹۸ غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان تراکتهایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: صدا و سیما در دست دزدان است، تریبون ما تنها خیابان است.

سپرده گذاران شعار می‌دادند:

سه سال که دویدیم فریادرسی ندیدیم
فقط تو کشور ما اختلاس‌ها کلانه
فقط تو کشور ما عدالت خنده‌داره
فقط کشور ما دادگاهها تشریفاته
فقط تو کشور ما غارت ملی میشه
پول ما را دزدیدن دروغ میگند پس دادن
نه قاضی نه دولت نیستند بفکر ملت
عدالت اسلامی حق مسلم ماست
فقط تو کشور ما ظالم حمایت میشه

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

 

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

تهران.تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات