728 x 90

تجمع بازنشستگان شرکت واحد در تهران + عکس و فیلم

تجمع بازنشستگان شرکت واحد مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد
تجمع بازنشستگان شرکت واحد مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد

بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دوشنبه ۶مرداد در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات خدمت، مقابل ساختمان مرکزی این شرکت واقع در (خیابان هنگام) تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران بازنشسته عموماً اسفندماه ۹۸ بازنشسته شده‌اند اما به هر یک از آنان ۵۰ تا ۶۰درصد حق سنوات‌شان پرداخت شده است. کارگران بازنشسته تاکنون سه بار در مقابل شورای شهر و شهرداری تهران تجمع کرده‌اند و هر بار با وعده مدیریت شرکت واحد به تجمع خود پایان دادند، اما مدیریت به وعده خود عمل نکرده است.

-تجمع بازنشستگان شرکت واحد مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد - 0

-تجمع بازنشستگان شرکت واحد مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد - 1

-تجمع بازنشستگان شرکت واحد مقابل ساختمان مرکزی شرکت واحد - 2