728 x 90

تجمع ایرانیان در سوئد ـ یوتوبوری ـ اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه آخوندها

تجمع ایرانیان در سوئد ـ یوتوبوری ـ اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی
تجمع ایرانیان در سوئد ـ یوتوبوری ـ اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی

جمعی از حامیان مقاومت ایران در یوتوبری، روز شنبه ۲۶مرداد با برگزاری یک تجمع در مرکز شهر، ضمن همبستگی و حمایت خود از مقاومت و قیام مردم بپا خاسته، به حضور جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی اعتراض کردند.

ایرانیان آزاده تراکتهایی در دست داشتند، بر روی تراکتها این نوشته‌ها دیده می‌شود:

«خواست مردم ایران سرنگونی، ظریف برو گمشو، جواد ظریف دیپلمات تروریست رژیم ایران را اخراج کنید.
حمایت از مردم ایران برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری - تروریستی ملاها،حمایت از آزادی و دموکراسی با مریم رجوی».

آنها همچنین تصاویری از مسعود رجوی رهبر مقاومت و مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت به همراه پرچم شیر و خورشید نشان ایران  در دست داشتند.

تجمع ایرانیان در سوئد ـ یوتوبوری ـ اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه آخوندها

تجمع ایرانیان در سوئد ـ یوتوبوری ـ اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه آخوندها

تجمع ایرانیان در سوئد ـ یوتوبوری ـ اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه آخوندها

تجمع ایرانیان در سوئد ـ یوتوبوری ـ اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه آخوندها

تجمع ایرانیان در سوئد ـ یوتوبوری ـ اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه آخوندها

تجمع ایرانیان در سوئد ـ یوتوبوری ـ اعتراض به حضور ظریف وزیر خارجه آخوندها

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات