728 x 90

تجمع و اعتراض دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران + عکس

تجمع  و اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به حضور آخوند  روحانی - ۲۴مهر۹۸
تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به حضور آخوند روحانی - ۲۴مهر۹۸

روز چهارشنبه ۲۴مهر ۹۸ مطابق فراخوان قبلی و همزمان با ورود آخوند روحانی به دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان در مقابل مسجد دانشگاه، دست به تجمع اعتراضی زده و ضمن اعتراض به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران، خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند.

تجمع و اعتراض دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران

تجمع و اعتراض دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران

تجمع و اعتراض دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران

تجمع و اعتراض دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران

تجمع و اعتراض دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران

تجمع و اعتراض دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران

تجمع و اعتراض دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران

تجمع و اعتراض دانشجویان به حضور آخوند روحانی در دانشگاه تهران