728 x 90

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی غیرنیشکری هفت‌تپه

اعتصاب کارگران هفت تپه
اعتصاب کارگران هفت تپه

کارگران اخراجی غیرنیشکری هفت‌تپه سه شنبه ۱۸شهریور با ادامه تجمع مقابل فرمانداری شوش خواستار بازگشت به‌کار و تبدیل وضعیت خود شدند.

شایان ذکر است که این معترضان از پنج سال پیش تاکنون نزدیک به هزار هکتار چغندر در زمینهای مختص نیشکر کشت می‌کردند. ولی اکنون چند ماهی است که به بهانه‌های مختلف از کار اخراج شده‌اند.

یکی از کارگران گفت، در حالی که به آنها وعده تبدیل وضعیت داده بود ولی در اقدامی عجیب بعد از برداشت چغندر به جای عقد قرارداد، کلیه آنها از کار اخراج شدند.

-کارگران هفت‌تپه