728 x 90

تجمع اعتراضی پرستاران در گیلان

تجمع اعتراضی پرستاران در گیلان
تجمع اعتراضی پرستاران در گیلان

جمعی از پرستاران مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان شنبه ۲۰اردیبهشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پرستاران در اعتراض به قراردادهای ۸۹ روزه تجمع کردند و خواستار استخدام رسمی شدند. پرستاران معترض می‌گویند: بعد از شیوع کرونا، استخدام پرستاران شرکتی به‌صورت قرارداد ۸۹ روزه را شاهد بودیم که ارزشی برای حق و حقوق اولیه پرستاران قائل نیست.

حال آن که ما در کنار بقیه پرستاران با بیماران کرونایی سر و کار داریم اما از مزایای این نوع پرستاران بهره‌یی نمی‌بریم.