728 x 90

تجمع اعتراضی معلمان در تهران برای دومین روز متوالی

صبح روز یکشنبه جمعی از معلمان که سالهای گذشته برای تدریس به مدارس خارج کشور اعزام شده بودند، اما وزارت آموزش و پرورش رژیم هنوز حقوق آنها را پرداخت نکرده است، برای دومین روز پیاپی مقابل وزارت آموزش و پرورش رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان از جمله شعار می‌دادند:

ما هستیم، می‌ایستیم، ذلت نمی‌پذیریم و اجرای احکام ما، حق مسلم ماست.