728 x 90

تجمع و راهپیمایی مردم شهرکرد و دیگر شهرهای استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به‌ بی‌آبی و غارت آب با شعار ٰ«وای اگر ایل ما برنو بدست بگیرد»

به‌دنبال فراخوان مردم شهرکرد برای تجمع علیه سیاست‌های غارت و انتقال آب توسط رژیم آخوندی، امروز دوشنبه اول آذر ۱۴۰۰ مردم و جوانان در شهرکرد تجمع اعتراضی خود را شروع کردند.

 

ترانه شیرعلی مردان برای مردم و جوانان شهرکرد که گفتند اگر لازم باشد برنو به‌دست میگیریم.

امروز ۱آذر ۱۴۰۰، حبیب فدایی در میان تجمع مردم شهرکرد، با افشای طرح شیطانی سپاه پاسداران که «می خواهد میان مردم چهار محال و بختیاری و اصفهان اختلاف افکنی کند» گفت؛ تا زمانی که مشکل آب که علت آن سوء‌مدیریت جمهوری اسلامی و مافیای آب است، حل نشود لحظه‌ای از پای نخواهیم نشست و میدان را ترک نخواهیم کرد و اگر لازم هم باشد «برنو» به دست می‌گیریم.

خیزش مردم شهرکرد در دومین روز متوالی علیه ظلم و ستم رژیم آخوندی با شعار مرگ برمافیا

خیزش مردم شهرکرد در دومین روز متوالی علیه ظلم وستم  رژیم آخوندی باشعار خوزستان لرستان اتحاد اتحاد

خیزش مردم شهرکرد در دومین روز متوالی علیه ظلم و ستم رژیم آخوندی با شعار ننگ ما صدا و سیمای ما

خیزش مردم شهرکرد در دومین روز متوالی علیه ظلم و ستم رژیم آخوندی با شعار اینجا چارمحال است بردن آب محاله!

شعار مردم شهرکرد: بختیاری می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد، لرستان خوزستان حمایت حمایت. اینجا چهار محاله، بردن آب محاله و بختیاری بختیاری اتحاد اتحاد

مردم استان چهار محال و بختیاری روز یکشنبه ۳۰آبان از نقاط مختلف استان در شهرکرد مرکز استان جمع شدند و علیه غارت آب توسط مافیای حکومتی برخاستند.

آنها شعار می‌دادند:

ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما!

بختیاری می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد!

لرستان، خوزستان، حمایت حمایت!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/723f31e5-e802-47f0-b52d-58cb840cb585"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات