728 x 90

تجمع اعتراضی مالکین اراضی فاز ۶ پردیس

تجمع اعتراضی مالکین اراضی فاز ۶ پردیس
تجمع اعتراضی مالکین اراضی فاز ۶ پردیس

روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت خریداران زمینهای «اصطلک» پردیس (فاز ۶) در برابر شرکت کلاهبردار «عمران شهر جدید پردیس»، در اعتراض به تحویل نشدن زمینهای خریداری شده تجمع اعتراضی برگزار کردند.