728 x 90

تجمع اعتراضی مالباختگان صرافی کریپتولند مقابل دادسرای جرایم اقتصادی رژیم

 اعتراضی کاربران و مالباختگان صرافی کریپتولند
اعتراضی کاربران و مالباختگان صرافی کریپتولند

روز دوشنبه ۲۲شهریور کاربران و مالباختگان صرافی کریپتولند جهت رسیدگی به مطالباتشان جلوی دادسرای جرایم اقتصادی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. این کاربران چندین ماه است که در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایات‌شان تجمع‌های زیادی را برگزار کرده‌اند و کسی نیست به شکایتشان رسیدگی کند.

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات