728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در تهران و بازنشستگان فولاد در اصفهان + فیلم و عکس

غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران صبح امروز سه شنبه ۲۰فروردین۹۸، در مقابل قضاییه رژیم در تهران تجمع اعتراضی کردند و خواستار پولهای به غارت رفته خود شدند.

غارت‌شدگان خشمگین شعار می‌دادند:

مرگ بر سیف

دزدی سیستماتیک تا کی ادامه داره

دزدی سیستماتیک چرا پایان نداره

دزدی سیستماتیک مردمو غارت کرده

پرداخت نصف نیمه تعیین تکلیف نمیشه

وای از این خیانت

عزا عزا است امروز روز عزاست امروز   غارت مال مردم شده ثواب امروز

دزدیهاتون عالیه سفره ما خالیه

دولت ورشکسته رو پول ما نشسته

 

اصفهان: تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد

جمع زیادی از بازنشستگان فولاد اصفهان به رغم حضور مأموران نیروی انتظامی در اعتراض به واریز نشدن حق بیمه و پرداخت نشدن عیدی سال ۹۷  مقابل استانداری رژیم  تجمع کردند.

تجمع کنندگان شعار می‌دادند:

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز ....زیر عباست امروز

 

فیلمهایی از تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در تهران: