728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان بدر توس مشهد و کاسپین رشت

غارت‌شدگان بدر توس مشهد امروز دوشنبه ۲۹بهمن مقابل استانداری مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند. غارت‌شدگان شعار می‌دادند:

پولهامون می‌دادن اینجا چه کار می‌کردیم
تا پول ما به باد ه هر روز همین بساطه
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز سپرده‌های مردم روی هواست امروز

رشت:  تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین 

 

روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷  غارت شدگان موسسه کاسپین مقابل شعبه موسوم به خمینی این موسسه  وابسته به سپاه پاسداران در رشت تجمع  کردند و خواهان پولهای به غارت رفته خود شدند.

آنها شعار می دادند:

کاسپین کثافت پولها را کرده غارت
کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

غارتگری اختلاس حاصل کار مسئولین
دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی

مفسد اقتصادی باشد تو هر لباسی تو هر پست و مقامی اعدام باید گردد

مجرم دستگیر کردن دادگاهی تشکیل نشد

داد ما را شنیدن دادگاهی تشکیل نشد

دزدی ها آشکاره دولت تو راس کار
دزدی ماهرانه بود مجوزها بهانه بود
دربهار آزادی سفره های ما خالی
اموال که فروختید پول ما را پس بدید

همشهری حمایت حمایت
دزدها پول را خوردن دروغ میگند پس دادن
عدالت اجرا میشد خیلی چیزها رو میشد

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات