728 x 90

تجمع اعتراضی صدها تن از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی مقابل مجلس ارتجاع

تجمع سرایداران وخدمتگزاران مدارس دولتی جلوی مجلس ارتجاع
تجمع سرایداران وخدمتگزاران مدارس دولتی جلوی مجلس ارتجاع

تجمع صدها تن از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی مقابل مجلس ارتجاع در اعتراض به شرایط بد معیشتی و پایین بودن حقوق دریافتی انجام شد.

معترضان می‌گویند متوسط دریافتی‌شان دو میلیون و هشتصد هزار تومان است که کفاف مخارج زندگی‌شان را نمی‌دهد. خط فقر مطلق در ایران از سال۹۶ تاکنون بیش از دو برابر شده است.

به‌گفته حسین راغفر، کارشناس حکومتی، خط فقر مطلق در سال۹۶ حدود چهار میلیون تومان بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم نیز سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که حدود ۲۳ تا ۴۰درصد از جمعیت ایران در سال۹۷ زیر خطر فقر قرار گرفته‌اند.

تصاویری از سخنان یکی از تجمع‌کنندگان امروز: