728 x 90

تجمع اعتراضی زلزله‌زدگان سی سختی و اقدام به خودکشی یک خانم زلزله‌زده

تجمع اعتراضی زلزله‌زدگان سی‌سخت
تجمع اعتراضی زلزله‌زدگان سی‌سخت

شماری از زلزله‌زدگان سی‌سختی پس از گذشت یک هفته از وقوع زلزله و خراب شدن خانه‌هایشان در این سرمای زمستانی برای نداشتن ابتدایی‌ترین اقلام حیاتی از جمله چادر و پتو و غذا و پوشاک در مقابل حلال احمر تجمع اعتراضی برگزار کردند. در جریان این تجمع اعتراضی یک خانم زلزله‌زده به پشت‌بام حلال احمر رفته و بدلیل فشارهای ناشی از زلزله قصد خودکشی خودش را داشت.