728 x 90

تجمع اعتراضی بازنشستگان و فرهنگیان در تهران با شعار معلم زندانی آزاد باید گردد+ فیلم

روز یکشنبه ۲۳دی۹۷در تهران بازنشستگان و فرهنگیان در میدان ونک ابتدای خیابان عطار روبه‌روی مؤسسه صندوق ذخیره تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روی تراکتهای بازنشستگان  نوشته: ای مدیران بیدین سهم ما را زود بدین.

فرهنگیان  شعار می‌دادند  معلم زندانی آزاد  باید گردد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران

تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/eb5d112d-cb18-4e01-950b-f1fcac8c6cd8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات