728 x 90

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر

”تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم، ”تنها ره رهایی اتحاد اتحاد”، ”این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی”

صبح یکشنبه سوم اسفند۱۳۹۹ بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سومین هفته متوالی در تهران و ۱۹شهر دیگر در اعتراض به حقوق ناچیز خود که با تورم وحشتناک و گرانی روزافزون زندگی را برای آنها غیرقابل تحمل کرده است، دست به تجمع زدند. این تجمعها علاوه بر تهران در شهرهای تبریز، اراک، اصفهان، رشت، مشهد، کرمانشاه، اهواز، یزد، خرم‌آباد، ایلام، قزوین، کرج، بجنورد، نیشابور، شوشتر، دزفول، شوش، ساری و اردبیل شکل گرفت.

تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند: «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»، «تنها ره رهایی اتحاد اتحاد»، «وعده وعید کافیه، ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه»، «صندوق بازنشسته، سرقت دزدان گشته»، «حقوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه»، «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی»، «فریاد فریاد از این همه بیداد»، «تامین اجتماعی خجالت خجالت»، «نه مجلس نه دولت نیستن بفکر ملت»، «بدست این قاضیا نابود شد این شستا»، «صندوق بازنشسته سرقت دزد گشته». بازنشستگان معترض هم‌چنین پلاکاردهایی حمل می‌کردند که بر روی آنها از جمله نوشته شده بود: «افزایش حقوق و مزایا بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی، حق مسلم ما بازنشستگان می‌باشد»، «خط فقر ۱۲میلیون، حقوق ما ۲میلیون».

در تهران تجمع‌کنندگان به‌سمت سازمان برنامه و بودجه رژیم راهپیمایی کرده و با شعارهای اعتراضی خشم شان را از عدم رسیدگی به درخواستهای برحق‌شان ابراز کردند. یکی از آنها در سخنرانی خود گفت: «ما یک ضرب شست کوچک نشان دادیم که بدانید ما همیشه اینجا جمع نمی‌شویم و بایستیم و شعار بدهیم... دفعات بعدی اینطوری نخواهد بود! اینطوری نیستیم‌ها... ما کسانی هستیم که سی سال در کارخانه و شرکتها کار کرده‌ایم. حاضر نیستم که اینجا بایستیم که ببنیم حقمان را می‌خورند. تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم».

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به بازنشستگان محروم که برای احقاق حقوق خود به خیزش و اعتراض برخاسته‌اند گفت تا این رژیم دزد و فاسد بر سر کار است، فقر و تبعیض و تورم و گرانی و بیکاری ادامه می‌یابد و تشدید می‌شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ اسفند ۱۳۹۹ (۲۱فوریه۲۰۲۱)

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر - سوم اسفند۹۹ - 0

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر - سوم اسفند۹۹ - 1

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر - سوم اسفند۹۹ - 2

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر - سوم اسفند۹۹ - 3

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر - سوم اسفند۹۹ - 4

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر - سوم اسفند۹۹ - 5

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر - سوم اسفند۹۹ - 6

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر - سوم اسفند۹۹ - 7

تجمع و اعتراضات سراسری بازنشستگان در ۲۰شهر - سوم اسفند۹۹ - 8