728 x 90

تجدید عهد کانونهای شورشی با قهرمانان قتل‌عام ۶۷در شهرهای ایران

تجدید عهد کانون های شورشی با قهرمانان قتل عام شده ۶۷ در شهر های ایران
تجدید عهد کانون های شورشی با قهرمانان قتل عام شده ۶۷ در شهر های ایران

در سالگرد جنایت خمینی دجال و رژیم ولایت فقیه، که طی آن ۳۰هزار زندانی سیاسی را قتل‌عام کردند، کانونهای شورشی خاطره این قهرمانان سربدار را در شهرهای مختلف ایران گرامی داشتند. تجدید عهد با سربداران قهرمان قتل‌عام سال ۶۷در سی‌امین سالگرد شهادتشان و گرامی‌داشت یاد این شعله‌های مقاومت و فدا کاری مردم در برابر دیو دیکتاتوری مذهبی شعله‌ای است از هزار اشرف و کانون شورشی در جای جای میهن اسیر که نوید سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه را می‌پراکند، همان‌طور که مریم رجوی گفت، سرنگونی این رژیم کانون شورشی می‌خواهد و ارتش آزادیبخش.

 

تجدید عهد با شهدای قتل‌عام ۶۷- اهواز

اعضای یکی از کانونهای شورشی اهواز برای تجدید عهد با قهرمانان سربدار قتل‌عام شده توسط رژیم جنایتکار ولایت فقیه بر مزار تخریب شده این عزیزان حاضر شدند. رژیم جنایتکاران برای مخفی کردن آثار جنایات خود تحت عنوان پروژه ساخت بلوار اقدام به نابود کردن مزار این شهدا کرده است.

تجدید عهد با قهرمانان سربدار قتل عام ۶۷ - اهواز

 

معرفی مکان دفن جمعی برخی از شهدای قتل‌عام ۶۷– قزوین

گزارشگر سیمای آزادی در معرفی این مکان گفت: این مکان متعلق به دوره اعدامهای سال ۶۷است، همان‌طور که در خیلی از شهرها این شهیدان را به‌صورت دسته‌جمعی دفن کردند، این مکانی که ملاحظه می‌کنید نیز یکی از آن نقاطی است که محل دفن شهدای مجاهد خلق در شهر قزوین است. البته برای از بین بردن مدارک و ظاهر سازی تغییراتی در این مکان داده‌اند و چند سال قبل این مکان را تبدیل به انبار یا پارکینگ برای لوازم و ماشین‌آلات شهرداری کرده و بر سردر آن نوشته‌اند انبار سازمان زیبا سازی.

این مکان در جنوبی‌ترین ناحیه شهر قزوین و در کنار قبرستان عمومی این شهر واقع شده است، در ابتدای جاده روستای پارسیان.

یک از مکانهای مخفی گورهای جمعی قتل عام شدگان ۶۷ در قزوین

 

تجدید عهد با سربداران قتل‌عام ۶۷در مسجد سلیمان

اعضای یکی از کانون شورشی مسجد سلیمان با حضور بر مزار قهرمانان شهید قتل‌عام ۶۷و گل گذاری بر آن با این قهرمانان سربدار تجدید عهد کردند. یک از اعضای کانون شورشی در پیام خود گفت: با درود به آزادی خواهان ایران با رسیدن به این مکان اشک انسان جاری می‌شود، از جانب کانونهای شورشی استان خوزستان برای زیارت مزار شهیدان سال ۶۷به اینجا آمده‌ام تا بر روان پاکشان درود بفرستم. خواستند ما را دفن کنند غافل از این‌که ما خود بذر بودیم. درود به روان پاکتان، ای بی‌نام و نشانها ای گلهای پرپر آزادی، درود، درود، درود می‌فرستم بر روان پاکتان.

تجدید عهد با سربداران قتل عام ۶۷ در مسجد سلیمان

 

تجدید عهد با قهرمانان سربدار قتل‌عام ۶۷در تهران – بهشت زهرا

اعضای یکی از کانونهای شورشی تهران با حضور بر مزار سربداران قتل‌عام ۶۷با گل گذاری بر مزار این قهرمانان با آنان تجدید عهد کردند. یکی از اعضای این کانون شورشی گفت: در آستانه سی‌امین سالگرد قتل‌عام سال ۱۳۶۷و برافراشته شدن پرچم جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام توسط خواهر مریم، امروز به زیارت مزار شهدای قتل‌عام در بهشت زهرا تهران آمده‌ایم، شهدای قتل‌عام از یک طرف برگ زرین پایداری و وفای به عهد و آرمان آزادی از سوی مجاهدین است و از سوی دیگر نشانه اوج شقاوت و کینه حیوانی خمینی زد بشر و نظام پلید ولایت فقیه، و قتل‌عام علیه مجاهدین و حق آزادی مردم ایران است. ما آمده‌ایم تا از جانب ارتش آزادیبخش ملی ایران و سازمان مجاهدین و کانونهای شورشی به شهدای قتل‌عام ۶۷ادای احترام کنیم و به این قهرمانان که در سیاهچال‌های رژیم ضدبشری هر کدام یک کانون شورشی بودند درود بفرستیم. ای بخون خفته شهیدان به شما باد سلام، درود، درود، درود

تجدید عهد با قهرمانان سربدار قتل عام ۶۷ در تهران – بهشت زهرا

 

تجدید عهد با شهدای قتل‌عام ۶۷– اصفهان، مشهد و نیشابور

کانونهای شورشی در شهرهای اصفهان و مشهد و نیشابور نیز با نصب پوستر‌هایی که حاوی سخنان مریم رجوی در مورد قهرمانان سربدار قتل‌عام ۶۷و جنبش دادخواهی بود، با این شهدای گرانقدر تجدید عهد کردند که دادخواه خون آنان باشند. در پوسترهای نصب شده جملات «آمران و قاتلان قتل‌عام ۶۷باید محاکمه شوند – کانون ها و شوراهای مقاومت ملی نوک پیکان استراتژی قیام و سرنگونی در شهرهای بپاخواسته و شورشی هستند، این چنین است که رنج و خون شهیدان و اسیران از ۳۰خرداد تا امروز در قیامها شعله می‌کشد – قاتلان ۳۰۰۰۰مجاهد خلق در سال ۶۷باید محاکمه شوند – طنابهایی که برگردن جوانان ایران انداختند حلقه آتشی است که گریبان‌ تان را رها نمی‌کند – زمان حسابرسی از جلادان در پیشگاه ملت ایران فرا رسیده » دیده می‌شود.

تجدید عهد با شهدای قتل عام ۶۷ – اصفهان، مشهد و نیشابور

 

تجدید عهد با ۳۰۰۰۰مجاهد قتل‌عام شده در سال ۶۷– حرم امام رضا

اعضای کانون شورشی ۳۵۶مشهد با حضور در حرم امام رضا علیه‌السلام یاد آن سروهای ایستاده را گرامی داشته با آنها تجدید عهد کردند. یک عضو این کانون شورشی در حرم امام هشتم از جانب شهید مجاهد خلقی می‌گوید: من حجت الله شاه کرمی هستم ۲۵ساله و اهل خرم‌آباد، جرم من هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود و دنبال آزادی مردم ایران بودم اما به فرمان خمینی جلاد در مرداد ۶۷درست در همین ایام در ۳۰سال پیش در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی اعدام شدم. زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران – باز می‌آییم تا بنیان حکومت آخوندی را برکنیم.

تجدید عهد با شهدای قتل عام ۶۷ در حرم امام رضا - مشهد

 

سمنان و تهران- تجدید عهد با شهدای قتل‌عام ۶۷

اعضای یک از کانونهای شورشی در سمنان نیز با حضور بر مزار برخی از سربداران مجاهد قتل‌عام شده در سمنان حاضر شده و تجدید عهد کردند. یک از اعضای این کانون شورشی از جانب شهید اقدس همتی گفت:من مجاهد خلق اقدس همتی شهید قتل‌عام در سال ۶۷به فرمان خمینی دجال اعدام شدم، زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران – باز می‌آییم.

عضو دیگری از کانونهای شورشی گفت: من مجاهد خلق حسین مؤکدی شهید قتل‌عام در سال ۶۷به فرمان خمینی جلاد اعدام شدم، زنده باد ارتش آزادیبخش

کانون شورشی دیگری در تهران با حضور بر مزار شهدای قتل‌عام ۶۷در بهشت زهرا با آنان تجدید عهد کردند. یکی از اعضای کانون شورشی گفت: من مجاهد خلق محسن رشیدپور هستم که خمینی سال ۶۷دستور قتل‌عام داد، زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران – باز می آییم

کانون شورشی دیگری نیز با حضور بر مزار شهدای قتل‌عام ۶۷در بهشت سکینه تهران با این قهرمانان سربدار تجدید عهد کردند.

تجدید عهد با قهرمانان شهید قتل عام ۶۷ در سمنان و تهران

 

دیوارنویسی در گرامی‌داشت شهدای قتل‌عام ۶۷- بو شهر و قم

اعضای یکی از کانونهای شورشی در بو شهر در گرامی‌داشت این شهدای قهرمان اقدام به دیوارنویسی کردند. شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای قاتل ۶۷- مرگ بر خامنه‌ای» در فیلم ارسالی دیده می‌شود

همچنین اعضای کانون شورشی دیگری در شهر قم با دیوارنویسی شعار «مسئولان کشتار ۶۷باید در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند» یاد این قهرمانان را گرامی داشتند

دیوار نویسی در گرامیداشت شهدای قتل عام ۶۷ - بوشهر و قم

 

 

بیشتر بخوانید:

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/66cb64f2-1472-48a7-8539-34b5cd66ef7f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات