728 x 90

تایید کنگره و سنای آمریکا برای گزینه وزارت دفاع این کشور

ژنرال لوید آستین گزینه پیشنهادی جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا برای تصدی پست وزارت دفاع
ژنرال لوید آستین گزینه پیشنهادی جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا برای تصدی پست وزارت دفاع

کنگره آمریکا روز پنجشنبه سوم بهمن با ۳۲۶رای موافق؛ ژنرال لوید آستین گزینه پیشنهادی جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا برای تصدی پست وزارت دفاع را تأیید کرد.
این رأی موافق کنگره؛ لوید آستین را از محدودیت قانونی مبنی بر سپری شدن حداقل هفت سال از زمان بازنشستگی برای ریاست پنتاگون معاف کرد. مجلس سنای آمریکا نیز ساعاتی پس از این رأی‌گیری با معافیت وی از این محدودیت موافقت کرد.


لوید آستین ژنرال بازنشسته ۶۷ساله، پیش از این در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، فرمانده ستاد کل ارتش آمریکا بود. انتظار می‌رود رأی‌گیری برای تأیید نهایی او، که پیش‌تر از سوی کمیته‌های مربوطه تأیید شده است، روز جمعه انجام شود.