728 x 90

تاون هال: بسیاری از ایرانیان از خبر مرگ رئیسی با جشن، آتش‌بازی و توزیع شیرینی استقبال کردند

سقوط بالگرد رئیسی جلاد
سقوط بالگرد رئیسی جلاد

کن بلک ول سفیر سابق آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل درباره هلاکت رئیسی جلاد نوشت: اگر چه رژیم ایران و رسانه‌های دولتی آن تمام تلاش خود را برای تبلیغ تصویری از اندوه گسترده عمومی در مورد مرگ رئیسی انجام داده‌اند، اما واقعیت این است که بسیاری از ایرانیان از این خبر با جشن، آتش‌بازی و توزیع شیرینی استقبال کردند.

رئیسی و همکارانش با تمرکز بر سازمان مجاهدین خلق ایران، تنها چند دقیقه قبل از فرستادن زندانیان سیاسی هوادار آنها به چوبه‌دار از آنها بازجویی کردند.

در طول حدود سه ماه، تخمین زده می‌شود که ۳۰۰۰۰نفر به این شیوه به‌قتل رسیدند. این باعث شد که او لقب «جلاد تهران» را به همراه داشته باشد.

رئیسی نقش مهمی در سرکوب قیام سال۹۸ ایفا کرد که منجر به کشته شدن ۱۵۰۰نفر شد، و در سرکوب دیگر اعتراضات ۱۴۰۱، بیش از ۷۵۰نفر از مردم در اوج آن قیام کشته شدند و تاکنون ۹ نفر در ارتباط با اعتراضات اعدام شده‌اند.

در دوره تقریباً یک ماهه قبل از مرگ وی، حدود ۱۰۰زندانی ایرانی به اتهامات مختلفی اعدام شدند. این امر به‌طور بالقوه این رژیم را در مسیری قرار داد که از مجموع بیش از ۸۵۰ اعدام در سال گذشته فراتر رود، که بالاترین رقم در هشت سال گذشته است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1f3eb15b-6360-4160-944a-8e6f54a32811"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات