728 x 90

«تاب آوری» مردم فقط با نرخ مرغ کم و زیاد نمی‌شود

قیام آبان ۹۸
قیام آبان ۹۸

روزنامه حکومتی آفتاب یزد، درباره پیامدهای اظهارنظر دروغ سران حکومتی نوشت: در جوابیه جبهه پایداری به یک روزنامه، رد و نشانهای آشکاری بر زمین مانده بود که نشان می‌داد بحران مشروعیت و توانمندی، شوخی نیست جدی است حتی اگر تلخ باشد. این روزها، یکی با خط فقر شوخی می‌کند یکی در پیش‌بینی قیمت نهایی مرغ و آن دیگری با نرخ حامل‌های انرژی و نهاده‌های دامی اما هیچکس حواس و هوشش بدهکار این مسأله نیست که «تاب آوری» مردم که فقط با نرخ مرغ کم و زیاد نمی‌شود، با ۱۵لیتر بنزین به سامان نمی‌شود. (روزنامه حکومتی آفتاب یزد ۲۳دی)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/15c673ff-a80c-4323-ad72-5bd2bf9c890f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات