728 x 90

بیش از ۲۰۰هزار نفر از غیرنظامیان در سوریه، توسط شبه‌نظامیان رژیم ایران و اسد کشته شده‌اند

موشکباران مردم سوریه در حلب - عکس از آرشیو
موشکباران مردم سوریه در حلب - عکس از آرشیو

میدل ایست مانیتور روز ۳۰خرداد از کشتار ۹۱درصد از غیرنظامیان در سوریه توسط اسد، رژیم ایران، روسیه خبر داد. بیش از ۲۰۰هزار نفر از آنها توسط شبه‌نظامیان رژیم ایران و رژیم اسد کشته شده‌اند.

بر اساس آمار سازمان حقوق‌بشر سوریه (SNHR) مستقر در انگلستان، بین مارس ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۲۲،

۲۲۸،۸۹۳غیرنظامی در سوریه کشته شدند. از این تعداد، ۲۰۰،۳۹۱نفر توسط رژیم سوریه و شبه‌نظامیان ایرانی کشته شدند. ۶۹۲۸نفر دیگر توسط نیروهای روسی کشته شدند... .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7a98b6d5-a596-400c-b6f3-29c7619dab23"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات