728 x 90

تظاهرات و راهپیمایی کارگران فولاد اهواز در خیابانها و بازار اصلی شهر با شعار "کارگر میمیرد ذلت نمی‌پذیرد" + فیلم

تظاهرات و راهپیمایی کارگران امروز چهارشنبه ۱۴آذر۹۷، در خیابانهای شهر اهواز با فریاد " هیهات مناالذله"در بیست و ششمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و بیستمین روز تجمع شروع شد.

کارگران با صفوفی منظم و با بنرهایی در دست حرکت خود را به سمت خیابانهای اصلی شهر اهواز شروع کردند.

روی بنرها این شعار به چشم می‌خورد: کارگران بیدارند از استثمار بیزارند.

در تظاهرات امروز کارگران شعار می‌دادند: نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت / راه قانون را بستن  دزدا همه هم‌دستند/ حسین حسین شعارشون دزدیها  افتخارشون/ هیهات هیهات مناالذله/ اسلامو پله کردند مردمو ذله کردند/ کارگر میمیرد ذلت نمی‌پذیرد / کارگر دانشجو اتحاد اتحاد / مشکل ما حل نشه اهواز قیامت میشه / هیهات مناالذله / همشهری بگوش باش ما کارگریم نه اوباش.

 

تظاهرات کارگران فولاد اهواز سخنان نماینده کارگران کریم سیاحی

تظاهرات و اعتصاب کارگران  فولاد اهواز با  شعار کارگر میمیرد ذلت نمی‌پذیرد

اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز - کارگر دانشجو اتحاد اتحاد

فیلمهایی از تظاهرات کارگران فولاد اهواز در بیستوششمین روز اعتصاب با شعارهای: نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت / راه قانون را بستن  دزدا همه هم‌دستند/ حسین حسین شعارشون دزدیها  افتخارشون/ هیهات هیهات مناالذله/ اسلامو پله کردند مردمو ذله کردند.

تظاهرات کارگران فولاد اهواز - با شعار مشکل ما حل نشه اهواز قیامت میشه

تظاهرات کارگران فولاد اهواز - شعار هیهات مناالذله در بازار موسوم به امام 

تظاهرات کارگران فولاد اهواز - حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون

ساعت ۰۸۴۵: صف فشرده تظاهرکنندگان از خیابان طالقانی عبور کرده و به سمت خیابان نادری رفتند.

سخنان کریم سیاحی از کارگران فولاد اهواز در بازار موسوم به امام

تظاهرات و راهپیمایی کارگران فولاد اهواز با شعار همشهری بگوش باش ما کارگریم نه اوباش

تظاهرات و راهپیمایی کارگران فولاد اهواز با شعار هیهات هیهات

روز گذشته کارگران فولاد اهواز بیست و پنجمین روز اعتصاب و تظاهرات خود را از مقابل استانداری رژیم در اهواز آغاز کردند.
تظاهر کنندگان در صفوفی فشرده پس از عبور از پل خیابان طالقانی و خیابان نادری به سمت بازار رفتند و از همشهریان غیرتمند اهوازی خود خواستند به آنها ملحق شوند.
کارگران در مسیر راهپیمایی هنگامی که به مقابل مسجدی به نام آخوند جنایتکار موسوی جزایری امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در اهواز رسیدند خشم و اعتراض خود را نسبت به دشمنان اصلی و کارگزاران دزد و غارتگر رژیم ابراز کردند.