728 x 90

بیانیه وزارت‌خارجه آمریکا :جواد ظریف دلال و کارچاق کن کلیدی سیاست های بی ثبات کننده خامنه ای در کل منطقه و سراسر جهان

ظریف دلال و کارچاق ‌کن کلیدی سیاست های بی ثبات کننده خامنه ای
ظریف دلال و کارچاق ‌کن کلیدی سیاست های بی ثبات کننده خامنه ای

وزارت‌خارجه آمریکا طی بیانیه‌یی در باره لیست‌گذاری جواد ظریف، وی را دلال و کارچاق کن کلیدی سیاست‌های بی‌ثبات کننده خامنه‌ای در کل منطقه و سراسر جهان توصیف کرد و نوشت:‌. لیست‌گذاری ظریف ناظر بر این واقعیت است.

این اقدام گام دیگری بسوی محروم ساختن رژیم ایران از منابعی است که تروریسم را امکانپذیر و مردم ایران را سرکوب می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه افزود:‌ وزارت‌خارجه رژیم ایران صرفاً یک بازوی دیپلماتیک نیست بلکه همچنین ابزار پیشبرد بسیاری از سیاست‌های بی‌ثبات کننده ولی‌فقیه می‌باشد.

ظریف و وزارت‌ خارجه‌ای که او اداره می‌کند دستوراتشان را از ولی‌فقیه و دفتر او می‌گیرند.

بیانیه وزارت‌خارجه آمریکا می‌افزاید:‌ رژیم ایران به‌جای استفاده از منابع گرانبها برای سرمایه‌گذاری برای مردم شجاع و به‌حق پرغرور ایران، تروریسم را تسهیل و از آن حمایت می‌کند و مردم بیگناه ایران را زندانی و شکنجه می‌کند و به جنگهای خارجی در سوریه و یمن دامن می‌زند و در هفته‌های اخیر برنامه اتمی خود را گسترش داده است.

ظریف یک مقام ارشد و یک توجیه‌گر این رژیم، برای سالیان، شریک جرم فعالیت‌های شرورانه این رژیم بوده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات