728 x 90

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین به‌مناسبت شهادت نوید شورشگر

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین به‌مناسبت شهادت نوید افکاری
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین به‌مناسبت شهادت نوید افکاری

اعدام رذیلانه‌ٔ نوید افکاری، جوان دلیر و سلحشور خطه‌ٔ شیراز بار دیگر به همگان اثبات نمود که در دو سوی مرز سرخ میان مردم و رژیم، شهید کیست و جلاد کدام است؟

رژیم دستپاچه و مستاصل با ریختن خون این جوان شورشی در این زمان تظاهر به حفظ حرمت ماه حرام را علناً کنار نهاد و این‌گونه ماهیت ضداسلامی و ضدانسانی‌اش دیگر بار افشا گردید.

شهادت نوید قهرمان مشروعیت و حقانیت مقاومت را در برابر این حاکمیت خون‌ریز گواهی می‌دهد و بازارمشاطه‌بازان چپ‌نما و بقایای پهلوی را در هم فرو ریخت. همانهایی که در هر قیام و خیزش همواره خیانت و کشتار رژیم را با نسخه‌های آخوندپسند عدم خشونت ماستمالی و سفیدسازی کردند. واقعیت آن است که رژیم در وحشت از سرنگونی می‌خواهد از کرونا و اعدام و سرکوب جان‌پناهی هر چند کوتاه و موقت برای خود بجوید و آتش زیر خاکستر قیامهای بعدی را به خیال خودش خاموش کند؛ اما خون هر شهبد می‌دهد نوید که آتشفشان خشم مردم ایران و جوانان بی‌باک و کانون‌های شورشی‌اش بساط اعدام و کرونای ولایت را بی‌شک درهم خواهد کوبید.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین

۲۶شهریور۹۹