728 x 90

بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان نروژ در کارزار جهانی

پارلمان نروژ
پارلمان نروژ

بیانیه اکثریت نمایندگان پارلمان نروژ در کارزار جهانی: حمایت از طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی، نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران، به‌رسمیت شناختن مبارزه کانون‌های شورشی با پاسداران و دفاع از حقوق مجاهدین اشرف طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.

در میان حمایت‌کنندگان ۱۰وزیر سابق، ۳تن از معاونان رئیس پارلمان، رؤسای ۳کمیسیون، ۱۰نایب‌رئیس کمیسیونها و ۹تن از رؤسای گروه‌های پارلمانی و معاونان گروه‌های پارلمانی به چشم می‌خورد.

ما همه دولتهای دموکراتیک در جهان به‌خصوص اروپا را فرا می‌خوانیم از برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، و برابری زن و مرد حمایت کنن

اقدامات رژیم علیه مخالفان ایرانی به‌ویژه در اشرف۳ از جمله اقدامات تروریستی، شیطان‌سازی و تشکیل دادگاههای فرمایشی و غیابی برای آنها در تهران را قویاً محکوم می‌کنیم و بر حقوق آنها در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر تأکید می‌کنی

رژیم ایران رکورددار اعدام در جهان است. تنها در سال ۱۳۶۷ با حکم خمینی برای اعدام مجاهدین سرموضع ۳۰ هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شدن

به حسابرسی از مسئولان قتل‌عام ۱۹۸۸ به‌خاطر جنایت مستمر علیه بشریت فرامی‌خوانیم.

نقض فاحش حقوق‌بشر به‌ویژه سرکوب زنان را محکوم می‌کنیم.

رژیم ایران همه راههای سیاسی برای تغییر را بلوکه کرده، لذا جهان آزاد باید حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی مجاهدین برای مقابله با پاسداران را به‌رسمیت بشناسد.

ما نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه و سیاست جنگ‌طلبانه آن‌را قویاً محکوم می‌کنیم و به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران فراخوان می‌دهیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0f391b83-c98e-4daf-91ac-9ebbf67c867a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات