728 x 90

بیانیهٔ ۵۲تن از سناتورها، پارلمانترها و شهرداران بلژیک در آستانهٔ گردهمایی جهانی ایران آزاد

بیانیهٔ ۵۲تن از سناتورها، پارلمانترها و شهرداران بلژیک
بیانیهٔ ۵۲تن از سناتورها، پارلمانترها و شهرداران بلژیک

بیانیهٔ ۵۲تن از سناتورها، پارلمانترها و شهرداران بلژیک

در آستانهٔ گردهمایی جهانی ایران آزاد

حمایت از قیام مردم ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

محکومیت نقض حقوق‌بشر، تروریسم و بمب‌سازی اتمی رژیم آخوندی

 

رئیس پیشین سنای بلژیک

رؤسای کمیسیونهای خارجی و قضایی مجلس فدرال

نایب‌رئیس کمیسیون خارجی و ۳تن از رؤسای گروه‌های پارلمانی

از امضاکنندگان بیانیهٔ منتخبان بلژیکی هستند

 

این بیانیهٔ پس از انتصاب رئیسی به‌صورت یک کتاب ارائه و منتشر شد

بیانیهٔ منتخبان بلژیکی بر ضرورت رسیدگی سازمان‌ملل و جامعهٔ جهانی

به‌موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال۶۷ تأکید می‌کند

 

پیام سناتور دیرک کلاس

رئیس کمیتهٴ بلژیکی پارلمانترها و شهرداران برای یک ایران دمکراتیک

بسیار مفتخرم که کتاب جدیدی را به‌شما معرفی کنم که شامل امضا و حمایت نمایندگان بلژیکی در حمایت از خواسته مردم ایران برای آزادی و دموکراسی است. در این کتاب بیش از ۵۰ نماینده از پارلمان و سنای بلژیک امضای خودشان را در حمایت از سخنان مریم رجوی در برنامهٔ ۱۰ماده‌یی او ارائه کرده‌اند؛ ما در این مسیر با شما هستیم و امیدواریم هم‌چنان حمایت‌های بیشتری دریافت کنیم.

 

 

بیانیه (منتخبان بلژیکی)

بیش از ۴۰سال است که جهان با چالش چگونگی برخورد با حاکمان فعلی در ایران درگیر بوده است. مردم ایران بعد از سقوط دیکتاتوی سلطنتی انتظار آزادی و دموکراسی داشتند. اما رژیم جدید به‌مردم ایران و آمال آنها برای دموکراسی و حقوق‌بشر خیانت کرد.

ثابت شده است که فقدان یک سیاست منسجم، توهم ظهور یک جناح مدره و در نتیجه بی‌عملی جامعهٔ بین‌المللی نتیجهٔ معکوس داشته است.

بنابراین، ما از دولتمان می‌خواهیم نگرانی‌ها و پیشنهادهای ما را برای یک سیاست درست در برابر رژیم ایران مد نظر قرار دهد.

 

۱-ما نگرانی عمیق خود را نسبت به‌استمرار نقض حقوق‌بشر در ایران ابراز می‌کنیم. همان‌طور که هفت گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل گفتند، بی‌عملی سازمان ملل و جامعهٔ بین‌المللی برای پرداختن به‌این موضوع، از جمله بعد از قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال۶۷ رژیم را جری‌تر کرده و منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق‌بشر در ایران شده است.

زنان تحت ستم مضاعف قرار دارند و به‌دلیل فشارهای اقتصادی و خانوادگی، قربانیان اصلی این رژیم هستند. این رژیم رکورد جهانی اعدام زنان را به‌خود اختصاص داده است.

 

۲-ما نگران استفادهٔ رژیم ایران از تروریسم علیه مخالفانش در اروپا و فقدان یک پاسخ مناسب از جانب کشورهای اروپایی هستیم. محکومیت یک دیپلمات (رژیم) ایران و ۳همدستش در فوریة۲۰۲۱ در بلژیک، به‌خاطر تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی اپوزیسون شورای ملی مقاومت ایران در حومهٔ پاریس نشان داد که وزارت‌خارجهٔ رژیم به‌همان اندازه وزارت اطلاعات درگیر تروریسم است.

 

۳-ما نگرانی عمیق خود را از فعالیت‌های مخرب رژیم ایران در منطقه از طریق نیروهای نیابتی تروریستی‌اش ابراز می‌کنیم. زمان آن است که به (حکومت) تهران بفهمانیم که این رفتار دیگر تحمل نخواهد شد.

 

۴-ما نگرانی قوی خودمان را نسبت به‌برنامهٔ سلاح اتمی (رژیم) ایران ابراز می‌کنیم. برای بیش از دو دهه، فریبکاری پاسخ (رژیم) ایران به جامعهٔ بین‌المللی بوده است. حتی یک سایت اتمی رژیم قبل از افشای آن توسط اپوزیسیون یا منابع دیگر اعلام نشد...

(رژیم) ایران از مزایای برجام برای گسترش فعالیت‌های خود به‌ویژه در خاورمیانه استفاده کرده و هم‌چنین در حال تولید موشکهای بالستیک است.

 

۵-ما معتقدیم که برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران و فراخوان آن برای استقرار یک جمهوری واقعی مبتنی بر انتخابات آزاد و منصفانه، جدایی دین و دولت، برابری جنسی، منع تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و یک ایران غیراتمی، شایستهٔ حمایت ما است.

 

۶-ما از دولتمان می‌خواهیم که یک سیاست قاطع علیه (رژیم) ایران اتخاذ کند، رژیم را به‌خاطر سرکوب مردم ایران، استفاده از تروریسم در اروپا، سیاست‌های مخرب در منطقه، گروگانگیری دوتابعیتی‌ها مورد حسابرسی قرار دهد. سرانجام ما از دولتمان می‌خواهیم که در کنار مردم ایران و خواسته آنها برای حقوق‌بشر، آزادی و دموکراسی قرار بگیرد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8a8bc7dc-1d41-4d08-9d05-3fb6a6e9df87"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات