728 x 90

به آتش کشیدن مراکز سرکوب رژیم در شهرها در همدردی با مردم خشمگین و داغدار آبادان

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

مشهد - زنجان - تهران

 

تهران - شیراز

 

شوش - کرمان - شیراز - بجنورد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/38311ef2-3ec9-4a15-9ab1-b4969e7c6c1a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات