728 x 90

به‌آتش کشیدن نمادهای رژیم ولایت فقیه توسط کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران – تهران، گلپایگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کازورن، شهرری، سمنان، خوزستان و ارومیه

آتش زدن نمادهای رژیم ولایت فقیه توسط کانونهای شورشی مجاهدین خلق ایران
آتش زدن نمادهای رژیم ولایت فقیه توسط کانونهای شورشی مجاهدین خلق ایران

گزارشی از عملیات ضد سرکوب و اختناق کانون‌های شورشی مجاهدین خلق ایران و پاکسازی شهرهای میهن از نمادهای رژیم ضد بشری ولایت فقیه:

به‌آتش کشیدن بنر منحوس خمینی و خامنه‌ای در تهران

اعضای دلیر کانون شورشی ۱۲۳ تهران طی عملیات انقلابی خود در همبستگی با سیل‌زدگان بنر تبلیغات آخوندی که حاوی تصاویر خمینی دجال و خامنه‌ای جلاد را با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی به آتش کشیدند. این عملیات ضداختناق و سرکوب در تاریخ دهم فروردین ۱۳۹۸ به اجرا در‌آمد. اعضای کانون شورشی تراکتی با مضمون «در همدردی و همبستگی با سیلزدگان، عامل همه این مصیبت ها سپاه پاسداران جهل و جنایت است» را در صحنه به‌جا گذاشتند.

 

آتش زدن پایگاه جاسوسی و سرکوب بسیج ضدمردمی در گلپایگان

اعضای دلیر کانون شورشی ۶۱۵ گلپایگان یکی از پایگاههای جاسوسی و سرکوب بسیج ضدمردمی، موسوم به واحد مقاومت بسیج امیدان عمید را در پاسخ به جنایتهای سپاه پاسداران خامنه‌ای در سیل شیراز به آتش کشیدند. این عملیات ضد سرکوب و اختناق در تاریخ یازدهم فرودین ماه جاری انجام گرفت.

 

آتش زدن بنر منحوس خامنه‌ای در آذربایجان غربی

اعضای دلیر کانون شورشی ۲۴۱ آذربایجان غربی، طی یک عملیات ضداختناق بنر منحوس خامنه‌ای خون‌ریز را با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی آتش جواب آتش، به آتش کشیدند. اعضای کانون شورشی عملیات خود را که در تاریخ ۱۰ فروردین ۹۸ انجام شد، به ملت سیل‌زده و داغدار تقدیم کردند.

 

به‌آتش کشیدن بسیج ضدمردمی در کرمانشاه

اعضای دلیر کانون شورشی ستاره صبح کرمانشاه در تاریخ هشتم فرودین ۹۸ طی یک عملیات ضد سرکوب و اختناق تابلو یکی از مراکز سرکوب و جاسوسی پاسداران جهل و جنایت، موسوم به حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی را به آتش کشیده محله را از این نماد پلیدی پاکسازی کردند.

 

آتش زدن مرکز جاسوسی بسیج ضدمردمی در کازرون

اعضای دلیر کانون شورشی ۵۰۰ کازرون در عملیات ضداختناق خود که در تاریخ هفتم فروردین‌ماه جاری انجام گرفت تابلو یکی از پایگاههای جاسوسی و سرکوب بسیج ضدمردمی، موسوم به واحد مقاومت بسیج دانش آموزی را با شعار مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی درود بر رجوی به آتش کشیدند.

 

آتش زدن پایگاه بسیج ضدمردمی در شهرری

اعضای دلیر کانون شورشی ۶۳۵ شهرری، در عملیات ضد سرکوب و اختناق خود ورودی یکی از مراکز جاسوسی و سرکوب پاسداران خامنه‌ای، موسوم به پایگاه مقاومت بسیج را با شعار شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده آتش جواب آتش، در تاریخ ششم فروردین ۱۳۹۸به آتش کشیدند.

 

آتش زدن بنر منحوس خامنه‌ای جلاد در سمنان

اعضای دلیر کانون شورشی ۹۶۰ سمنان بنر بزرگ ولی‌فقیه ارتجاع را در یک عملیات ضد سرکوب و اختناق به آتش کشیده منهدم کردند. این عملیات در تاریخ یازدهم فروردین ۹۸ انجام شد.

 

آتش زدن بنر منحوس خمینی دجال در خوزستان

اعضای دلیر کانون شورشی ۹۸۰ خوزستان در تاریخ هفتم فروردین‌ماه جاری طی یک عملیات انقلابی ضداختناق بنر منحوس خمینی دجال را با شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی به آتش کشیدند.

 

آتش زدن بنر منحوس خامنه‌ای جلاد در ارومیه

اعضای دلیر کانون شورشی ۱۰۰ ارومیه در عملیات انقلابی خود که در تاریخ چهارم فروردین‌ماه جاری انجام شد، بنر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع را به آتش کشیده محله را از این نماد پلیدی پاک کردند.

 

آتش زدن بنر منحوس خامنه‌ای جلاد در آذربایجان غربی

اعضای دلیر کانون شورشی ۴۵۴ آذربایجان غربی، در تاریخ ششم فروردین‌ماه جاری تابلو حاوی تصویر منحوس ولی‌فقیه ارتجاع را در عملیات انقلابی ضداختناق خود آتش زدند. این عملیات انقلابی با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای - درود بر رجوی – سال ۹۸ سال قیام و آتش – آتش جواب آتش، انجام شد.

 

بیشتر بخوانید:

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات