728 x 90

بم - انفجار در اداره فرهنگ و ارشاد ضداسلامی شهرستان + فیلم

بم-انفجار در اداره فرهنگ و ارشاد ضداسلامی شهرستان
بم-انفجار در اداره فرهنگ و ارشاد ضداسلامی شهرستان

بم-انفجار در اداره فرهنگ و ارشاد ضداسلامی شهرستان در پاسخ به‌قتل فجیع خواننده هنرمند بلوچ بلال نصرویی در روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در زاهدان در مقابل لشکر ۸۸ زرهی و در کنار اداره اطلاعات زاهدان با ضربات چاقو

بم-انفجار در اداره فرهنگ و ارشاد ضداسلامی شهرستان

بم-انفجار در اداره فرهنگ و ارشاد ضداسلامی شهرستان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/69f60201-e79a-4a00-898c-16013b54c126"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات